fbpx
+48 52 320 06 88
Coaching Menadżerski w sytuacjach kryzysowych

Coaching Menadżerski w sytuacjach kryzysowych

Jak menadżerwoie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych?

CZYM JEST COACHING MENADŻERSKI?

Coaching Menadżerski to wsparcie dla menadżerów, osób zarządzających zespołami, jednostkami, działami, firmami.

Profesjonalny coach podczas cyklu spotkań z menadżerem, stosując specjalistyczne narzędzia oraz dysponując odpowiednimi kompetencjami inicjuje przestrzeń do kreatywnego działania i poszukiwania rozwiązań.

Czym powinien wykazać się coach? 

RADA:  

 • dla coacha – prowadź tylko takie spotkania, do których dysponujesz odpowiednimi kompetencjami,
 • dla sponsora (osoba wybierająca coacha do współpracy) – wybierz coacha, który potrafi przedstawić doświadczenie w prowadzeniu coachingu menadżerskiego – referencje lub odbył specjalistyczne szkolenie (najlepiej 125 godzin w zakresie nauki coachingu) – dyplom, certyfikat.

DLA KOGO JEST COACHING MENADŻERSKI:

– menadżerów średniego rzędu,

– kierowników zespołów,

– właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,

– specjalistów, którzy współpracują z różnymi zespołami w ramach prowadzonych projektów,

– kierowników placówek,

– kierowników jednostek administracji państwowej.

Osób, które w istotny sposób odpowiadają za zarządzanie zespołem, jednostką, firmą, odpowiedzialność za przebieg procesu po stronie coacha to umiejętne towarzyszenie klientowi, inspirowanie i odzwierciedlanie tego, czego klient nie widzi lub nie potrafi dostrzec. Coach pozostaje w cieniu, nie wskazuje klientowi „najlepszego” wyjścia z trudnej sytuacji inicjuje możliwości kreowania różnorodnych rozwiązań.

 

Jak coach powinien pracować?

RADA:

 • dla coacha: pamiętaj w sesji jesteś w relacji partnerskiej, inspirujesz, zadajesz pytania i pozostajesz w cieniu, to jest najlepsza z możliwych form „pomocy”klientowi.
 • dla klienta: coach nie wie co jest dla Ciebie najlepsze, powinien za to wiedzieć oraz powinien umieć posługiwać się narzędziami i kompetencjami na takim poziomie, aby doprowadzić Ciebie do miejsca w którym zobaczysz, poczujesz, że wiesz, znasz odpowiedź oraz drogę do rozwiązania celu.

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE A COACHING MENADŻERSKI

W czasie kryzysu społecznego, gospodarczego, pojawia się stres, nieporozumienia, konflikty, brak płynności finansowej, zwolnienia. To może stanowić podstawę do powstania kryzysu psychicznego.

W momencie kryzysu psychicznego, aby można było mówić o wsparciu coachingowym potrzebna jest tzw. interwencja kryzysowa. W zależności rozmiaru kryzysu psychicznego oraz kompetencji osoby, z którą decyduje się współpracować klient w obszarze rozwoju.

Nie każdy Profesjonalny coach posiada kompetencje do prowadzenie interwencji kryzysowych, gdyż tego typu praktyki zazwyczaj wychodzą poza kompetencje większości szkół coahcignu. Są to dodatkowe uprawnienia, którymi osoba zajmująca się wsparciem innych może posiadać oprócz uprawnień do prowadzenia praktyki coachingowej.

Profesjonalny coach zgodnie z kodeksem etyki powinien dysponować narzędziami do rozpoznania kryzysu psychicznego i poinformować klienta o zaprzestaniu usługi lub zmianie w kontrakcie na świadczoną usługę.

W wielu przypadkach menadżerowie są przepracowani i przemęczeni i nawet jeżeli nie doświadczyli kryzysu psychicznego to mogą być w sytuacji wyczerpania psychicznego i fizycznego.

W osłabionej kondycji własnej, menadżer może nie dostrzegać rozwiązań, które mogą być niezbędne w jego pracy. Coaching menadżerski wspiera menadżera w wykreowaniu rozwiązań jak i utworzeniu planu na wprowadzenie tych rozwiązań.

 

Z czym wiąże się praca w kryzysie?

RADA:

 • dla coacha: w tym trudnym czasie bądź uważny na to w jakim stanie jest klient, czy nie wykazuje symptomów kryzysu psychicznego. Zadbaj o siebie, Twoja kondycja jest kluczowa w pracy z klientem.
 • dla klienta: jeżeli coach zauważy niepokojące go symptomy, przyjmij jego rezygnację i zalecenie udania się do innego specjalisty: psychiatry, psychoterapeuty (absolwent 4 letnich studiów terapeutycznych z dyplomem ukończenia).

 

W JAKICH OBSZARACH MOŻE ZADZIAŁAĆ COACHING MENADŻERSKI?

 

Coach w trakcie pracy z klientem może wesprzeć go w identyfikacji mocnych i słabych stron, które w istotny sposób mogą zaważyć na generowaniu i wprowadzaniu rozwiązań.

Coach zwróci uwagę klientowi na poszukiwanie źródeł sytuacji kryzysowych oraz niwelowanie ich.

W trakcie procesu coachingowego klient może:

– wzmocnić swoje poczucie własnej wartości,

– przywództwo,

– wiarę w siebie,

– wiarę w zespół

– dostrzec możliwości, których wcześniej nie widział.

Dobrze prowadzone spotkania przez coacha dadzą przestrzeń do wzmocnienia i osadzenia klienta w stronę poszukiwania rozwiązań i realizacji celów własnych, zespołu, organizacji.

 

Kiedy zadziała coaching menadżerski?

RADA:

 • dla coacha: daj klientowi poczucie bezpieczeństwa i pełnego zaufania do siebie i procesu.
 • dla klienta: profesjonalny coach postawi na dobrze zbudowaną relację, wówczas, odnajdziesz to czego szukasz i jeszcze więcej.

 

Anita Orzechowska

#PoMistrzowskuRozwijamSkrzydła

 

Coaching Menadżerski w sytuacjach kryzysowych

Coaching Menadżerski w sytuacjach kryzysowych

Jak menadżerwoie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych?CZYM JEST COACHING MENADŻERSKI? Coaching Menadżerski to wsparcie dla menadżerów, osób zarządzających zespołami, jednostkami, działami, firmami. Profesjonalny coach podczas cyklu spotkań z menadżerem, stosując...

5 rzeczy, które warto wiedzieć o coachingu grupowym

5 rzeczy, które warto wiedzieć o coachingu grupowym

Jeżeli tylko mogę prowadzę coaching grupowy albo wplatam w szkolenie/warsztaty jego elementy. CZYM JEST COACHING GRUPOWY?   Większość dorosłych osób bierze udział w jakichkolwiek szkoleniach lub warsztatach. Mogą one mieć przeróżną formę, ramy, kontekst i zagadnienia....

Mamo, czemu zostałaś coachem?

- Mamo, czemu zostałaś coachem? 🤔 - Z kilku powodów...... Po pierwsze lubię pracować z ludźmi, zwłaszcza w relacji jeden na jednego. Po drugie to jest moja pasja, zadaję pytanie i widzę ten błysk w oku klienta, kiedy coś w nim pęka, zmienia się, doznaje...

Po co comu coaching? Część I

Po co comu coaching? Część I

Akademia WiedzyPo co komu coachi ng? Na przykład taka młodzież? Co ona zyska dzięki sesji coachingowym?Pomyślmy - wyznaczyć właściwą dla siebie ścieżkę edukacyjno-zawodową? No dobrze, ale przecież w szkołach są doradcy...

5 rzeczy, które warto wiedzieć o coachingu grupowym

5 rzeczy, które warto wiedzieć o coachingu grupowym

Jeżeli tylko mogę prowadzę coaching grupowy albo wplatam w szkolenie/warsztaty jego elementy. 

CZYM JEST COACHING GRUPOWY?

  Większość dorosłych osób bierze udział w jakichkolwiek szkoleniach lub warsztatach. Mogą one mieć przeróżną formę, ramy, kontekst i zagadnienia. Z grubsza to spotkanie grupy osób, które zazwyczaj się nie znają lub znają pobieżnie, prowadzone przez trenera lub szkoleniowca.

Coaching grupowy, podobnie jak szkolenie, to spotkanie, grupy osób prowadzone przez coacha z kompetencjami pracy w grupie. Coaching grupowy, to wyjątkowa praca coachingowa danej osoby w formie grupowej.

  Spotkanie takie zaopatrzone jest kontraktem zawierającym zasady, w jakich pracują uczestnicy i prowadzący. Określa ramy tego, na co wszyscy dają sobie i innym przyzwolenie. 

Moje kontrakty zawierają na przykład zasady dotyczące:

🔻poufności,

🔻szacunku,

🔻odpowiedzialności,

🔻partnerstwa,                     

🔻dobrego humoru,

🔻zasady „STOP”, 

wszystko po to, aby zbudować bezpieczeństwo pracy dla grupy i relacje między wszystkimi stronami. 

Po co zawierać kontrakt? 

RADA:  

 • dla coachów/trenerów: Żeby wszyscy czuli się swobodnie, byli otwarci na innych, ale przede wszystkim na siebie. Dzięki temu uczestnicy wyjdą zadowoleni i powiedzą o tym innym. 
 • dla uczestników: zwróć uwagę, jak się czujesz na takim spotkaniu, zapytaj prowadzącego o to, jak zapewni Ci bezpieczeństwo pracy w grupie. 

CO MOŻE ZAWIERAĆ SIĘ W COACHIGNU GRUPOWYM? 

  Zależy to od tematu przewodniego. Główne zagadnienie, które podejmuję podczas pracy grupowej w wydarzeniach otwartych lub zamkniętych na zlecenie klienta/sponsora, nakreśla dany obszar, w którym każdy indywidualnie wyznacza własne cele w kontekście tego obszaru. W trakcie spotkania, każdy uczestnik wyznacza swój cel na zajęcia, czyli to po co przyszedł i określa mierniki tego z czym chce wyjść z zajęć. 

Po co wyznaczać cel na zajęcia? 

RADA:

 • dla coachów/trenerów: dzięki temu dowiesz się, jakie są oczekiwania uczestników i czy jesteś w stanie im sprostać. Możesz poprosić o przeczytanie tych celów i sprostować, jeżeli nie dotyczą/obejmują więcej niż zajęcia i doprecyzować cele na dane zajęcia. 
 • dla uczestników: zwróć uwagę na to, czy wiesz po co konkretnie przyszedłeś/łaś na zajęcia i jaki ma być ich efekty.  

JAKIE TEMATY MOGĄ BYĆ PORUSZANE?

  Jeżeli organizuję otwarte spotkanie coachingu grupowego, to podaję temat przewodni, a każdy samodzielnie określa swój własny w tym temacie. Podobnie jest w spotkaniach zamkniętych na zlecenie organizacji, która określa temat/obszar pracy z grupą, z którą mam pracować, np.: 

♦ MAPA MARZEŃ, czyli określenie celów dotyczących kolejnego roku lub długoterminowych życiowych, 

♦ REDUKCJA STRESU – poszukiwanie metod redukujących stres i odnalezienie spokoju, 

♦ ZARZĄDZANIE SOBĄ – wyznaczenie celów i określenie zasobów psychofizycznych (przekonań, umiejętności, wartości, blokad wewnętrznych, innych), zweryfikowanie najodpowiedniejszych metod planowania i zarządzania czasem. 

Po co określać temat? 

RADA: 

 • dla coachów/trenerów: dzięki temu wiesz, jak przygotować się na to spotkanie, co powinny zawierać materiały i jak określić efekty usługi.
 • dla uczestników: zwróć uwagę na to, czy masz wybór w ustanowieniu własnego celu, związanego z tematem przewodnim.

CO JEST WAŻNE W COACHINGU GRUPOWYM?

  Stosuję różne narzędzia i ćwiczenia. W wyznaczaniu celów najlepiej spisuje się wizualizacja i wyobrażenie sobie osiągniętego celu, co ułatwia Naszemu umysłowi przyjęcie rozwiązań i trudnych wyzwań, jakie potrzebujemy zaakceptować, aby osiągnąć sukces. 

  Wiem jednak, że największe „zamieszanie” robią pytania. Kiedy poznasz moc pytań otwartych, zaczynasz rozumieć czym jest coaching. Każde pytanie, które stawiam powoduje, że uczestnik wypływa na nieznane dotąd wody, odpowiedzi jakie uzyskuje w swojej głowie zabierają go w nowe zakątki, dziewicze wyspy wiedzy z gotowymi rozwiązaniami lub w miejsca znane, ale zapomniane lub wyparte przez pamięć. 

Po co zadawać pytania? 

RADA: 

 • dla coachów/trenerów: nawet, jeżeli korzystasz z gotowych narzędzi do pracy w coachingu grupowym, pomyśl, jakie pytania będą spinać temat, narzędzie i potrzeby uczestników.
 • dla uczestników: zwróć uwagę na to, co Ci robi zadane pytanie? 

CO JEST KLUCZOWE W COACHINGU GRUPOWYM?

W coachingu grupowym, tak jak i w indywidualnym, ważne są kluczowe elementy. W każdym spotkaniu dbam o to, aby:

✔ każdy uczestnik pracował nad celem/obszarem/tematem, 

✔ buduję zaufanie, które procentuje powstałą relacją między mną, jako prowadzącym i uczestnikami, jak i uczestnikami wzajemnie, 

✔ każdy uczestnik doświadczył odkrycia, czegoś ważnego dla niego.

Jedną z kompetencji, którą stale szlifuję i rozwijam jest uważność. Zwracam uwagę na to co dzieje się w grupie (procesy grupowe) i na to jak reaguje, co się dzieje z każdym z osobna. Kiedy zbuduję bezpieczeństwo grupy i nawiążę relację z uczestnikami, mogę:

✔ inspirować całą grupę, 

✔ towarzyszyć wszystkim w ich procesie zmiany. 

Mogę wówczas również:

✔ uczestniczyć w zaangażowaniu,

✔ wspierać w przejściu przez drogę do odkrycia siebie, 

✔ przewodniczyć w poszukiwaniu rozwiązań, 

✔ wydobyć z uczestnika odwagę do stojących przed nim wyzwań. 

Co daje uważność? 

RADA: 

 • dla coachów/trenerów: uważność na uczestników, obserwowanie i podążanie za grupą wzmacnia bezpieczeństwo, jak i efektywność zachodzących procesów. 
 • dla uczestników: zwróć uwagę na to, co odkrywasz podczas takiego spotkania?

Gdzie można znaleźć informacje o warsztatach, coachingu grupowym? 

Anita Orzechowska

 

Coaching Menadżerski w sytuacjach kryzysowych

Coaching Menadżerski w sytuacjach kryzysowych

Jak menadżerwoie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych?CZYM JEST COACHING MENADŻERSKI? Coaching Menadżerski to wsparcie dla menadżerów, osób zarządzających zespołami, jednostkami, działami, firmami. Profesjonalny coach podczas cyklu spotkań z menadżerem, stosując...

5 rzeczy, które warto wiedzieć o coachingu grupowym

5 rzeczy, które warto wiedzieć o coachingu grupowym

Jeżeli tylko mogę prowadzę coaching grupowy albo wplatam w szkolenie/warsztaty jego elementy. CZYM JEST COACHING GRUPOWY?   Większość dorosłych osób bierze udział w jakichkolwiek szkoleniach lub warsztatach. Mogą one mieć przeróżną formę, ramy, kontekst i zagadnienia....