fbpx
+48 691 213 623 kontakt@cstcoaching.pl

SUPERWIZJA COACHA, MENTORA, MENEDŻERA, TRENERA

Superwizja co to jest?

Superwizja coacha to istotny proces wsparcia i rozwoju dla profesjonalnych coachów, mentorów oraz menedżerów i trenerów posługującymi się kompetencjami coacha. Polega na regularnych sesjach, w których doświadczony superwizor wspiera superwizanta, który poddaje swoją pracę analizie, refleksji, nad własnym rozwojem jak i w zakresie używanych technik oraz strategii coachingowych, zapewnia konstruktywny feedback. Celem superwizji jest doskonalenie superwizanta, praktyki coachingowej, rozwijanie kompetencji i podnoszenie jakości usług świadczonych klientom.

SUPERWIZJA – CZYM JEST I DLACZEGO JEST WAŻNA?

Praca superwizyjna coacha jest kluczowym elementem w utrzymaniu wysokiej jakości usług coachingowych. Dzięki tej praktyce, profesjonalni coachowie mogą stale rozwijać swoje umiejętności, podnosić skuteczność swojej pracy i lepiej służyć swoim klientom. Jest to ważny krok w dążeniu do profesjonalizmu i doskonałości w zawodzie coacha, mentora, menedżera, trenera. Odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu pracy zawodowej coacha i zapewnieniu jakości usług klientom. Dzięki regularnemu wsparciu superwizora, omawianiu przypadków coach ma szansę rozwijać swoje umiejętności, poznać nowe perspektywy i skuteczniej wspierać swoich klientów w osiąganiu ich celów. Może również być obowiązkowa w procesach akredytacyjnych.

Jak wygląda superwizja?

To proces, który ma na celu wsparcie, doskonalenie i podnoszenie jakości pracy superwizanta. Sesja może różnić się w zależności od preferencji i potrzeb oraz od praktyk wykorzystywanych przez prowadzącego. Ważne jest omawianie przypadków, przyglądanie się trudnościom coacha w swojej pracy z klientami kiedy poddaje swoją pracę oglądowi.

1. Formy superwizji Sesje indywidualne lub grupowe:

Doświadczony coach prowadzi superwizje indywidualne lub w grupie superwizyjnej. W sesjach indywidualnych coach spotyka się z superwizorem jeden na jeden, podczas gdy w sesjach grupowych może uczestniczyć kilku coachów pod opieką jednego prowadzącego.

2. Jak dobrze skorzystać z superwizji

Dobrą praktyką jest regularne uczęszczanie, to proces kontynuowanych sesji. Zazwyczaj coachowie spotykają się z superwizorem co pewien ustalony okres czasu, na przykład raz w miesiącu. Spotkania superwizyjne mają istotny wpływ na jakość usług coacha, pracę menedżera, czy szkolenia.

3. Omawianie przypadków, refleksja nad praktyką:

W trakcie spotkania coach, mentor, menedżer, trener poddaje swoją pracę, następuje omawianie przypadków swoje przypadki, sytuacje i problemy, z którymi spotkał się w pracy z klientami. Doświadczony Coach pomaga coachowi w analizie tych przypadków, zachęcając do refleksji i zrozumienia lekcji wyniesionych z doświadczenia.

Konstruktywny feedback: to czas na otrzymanie konstruktywnego feedbacku od doświadczonego profesjonalisty. To pozwala coachowi na zdobycie wskazówek i sugestii, które mogą poprawić jakość jego pracy.

Rozwój kompetencji: Celem superwizji coacha jest rozwijanie umiejętności i kompetencji coacha. Prowadzący może zaproponować dodatkowe szkolenia, lektury lub ćwiczenia, które pozwolą coachowi na dalszy rozwój.

Etyka i profesjonalizm: może obejmować dyskusje na temat etyki i profesjonalizmu w pracy coacha. Prowadzący pomaga upewnić się, że coach działa zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Wspieranie w trudnych sytuacjach: może być także wsparciem w trudnych sytuacjach czy wyzwaniach, z jakimi coach może się spotkać w pracy z klientami.

Zachowanie poufności: Wszelkie informacje omawiane podczas sesji superwizji są poufne i chronione. Superwizor zachowuje tajemnicę zawodową coacha.

Kto może pełnić rolę superwizora?

Spotkania mogą odbywać się z certyfikowanym superwizorem, który posiada doświadczenie w pracy coacha oraz ukończył specjalistyczne szkolenie, posiada akredytację oraz sam uczestniczy w superwizji swojej pracy. Jakich kompetencji szukać u superwizora? Oprócz kompetencji coacha również w przypadku prowadzenia superwizji grupowej kompetencji trenerskich, również mile widziane terapeutyczne mentorskie, szkoleniowe.

Źródła definicja superwizji

1. *International Coach Federation (ICF)*: Organizacja ta, która jest światowym autorytetem w dziedzinie coachingu, akcentuje kluczową rolę superwizji w profesjonalnym rozwoju coacha. ICF wydaje wytyczne i standardy etyczne dla coachów, które podkreślają znaczenie regularnych sesji superwizji w praktyce zawodowej.

2. *European Mentoring and Coaching Council (EMCC)*: Organizacja ta również podkreśla znaczenie superwizji dla coachów i innych profesjonalistów z dziedziny mentoringu i coachingu. EMCC publikuje swoje wytyczne i standardy, które zachęcają do korzystania z superwizji jako skutecznego narzędzia doskonalenia.

3. *Literatura specjalistyczna*: Wielu renomowanych autorów z dziedziny coachingu i rozwoju osobistego podkreśla znaczenie superwizji. W książkach, artykułach naukowych i raportach eksperckich można znaleźć wiele informacji na temat korzyści i wartości, jakie przynosi superwizja w pracy coacha.

Praktyka superwizyjna jest kluczowym elementem w utrzymaniu wysokiej jakości usług coachingowych. Dzięki tej praktyce, profesjonalni coachowie mogą stale rozwijać swoje umiejętności, podnosić skuteczność swojej pracy i lepiej służyć swoim klientom. Jest to ważny krok w dążeniu do profesjonalizmu i doskonałości w zawodzie coachingowym.

 

SUPERWIZJA GRUPOWA DLA PRAKTYKUJĄCYCH COACHÓW ONLINE  

To spotkanie jest dla Ciebie jeżeli nigdy nie byłeś, dawno nie byłaś/eś, albo byłaś/eś tydzień temu. 😉

SESJE GRUPOWEJ DLA PRAKTYKUJĄCYCH COACHÓW PRZEZNACZONE SĄ DLA:

 • osób w trakcie szkoleń/studiów coachingowych, które prowadzą już sesje,

 • absolwentów szkoleń studiów coachingowe i zaczynają praktykę coachingową,

 • coachów z wieloletnią praktyką.

Wiecej o superwizji: https://superwizjacoacha.edu.pl

 

Coach po spotkaniu uzyska, w zależności od ilości sesji oraz celu nad którym pracuje:

wsparcie w kwestii

 • rozwoju kompetencji,
 • pracy nad trudnymi przypadkami własnej pracy,
 • rozwoju swojego warsztatu pracy, biznesu,
 • podnoszenia efektywności swojej praktyki coachingowej, trenerskiej, menedżerskiej,
 • lepszego zrozumienia klienta/pracownika i jego systemu ,
 • w zrozumieniu swojej roli w pracy z klientem/pracownikiem.
 • nową perspektywę na dane zagadnienie,
 • wsparcie w wygenerowaniu rozwiązań,
 • podstawowe informacje o dostępie do własnych zasobów.
 Coach w trakcie procesu otrzyma od superwizora:
 • rodzaj wsparcia superwizora będzie uzależniony od potrzeb coacha,
 • jeżeli będzie taka potrzeba również wsparcie mentorskie, coachingowe, trenerskie, doradcze, zależy od przebiegu procesu,
 • przestrzeń do refleksyjnego uczenia się,
 • konstruktywną ewaluację, informację zwrotną,
 • studium przypadków, ekspertyzę, dzielnie się własnym doswiadczeniem,
 • przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym,
 • wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.
superwizja grupowa

Uczestnik po otwartej sesji grupowej może otrzymać:

 1. Dalsze wskazówki co do własnego rozwoju.
 2. Informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.
 3. Zaświadczenie. Jeżeli coach podda swoją pracę pod superwizję otrzyma zaświadczenie niezbędne w procesie akredytacji/ odnowienia akredytacji Izby Coachingu.
 4. Dołączenie do zamkniętej grupy superwizyjnej.
 5. Informację o uczestnictwie w spotkaniach indywidualnej:
  – kontynuować proces superwizyjny,
  – otrzymać rekomendacje potrzebną do procesu akredytacji,
  – zaświadczenie udziału w spotkaniach.

Praca superwizora z klientem powinna trwać kilka spotkań, aby przyniosła trwałe zmiany i pożądane rezultaty pracy.

Po rejestracji otrzymasz maila z potwierdzeniem oraz linkiem do spotkania.

LOGISTYKA:

1. Możliwość uczestnictwa do 6 osób.
2. Czas trwania maksymalnie 2-3 h, dla 1 – 3 osób 2h dla 4 – 6 osób 3h
3. Spotkanie za pośrednictwem ZOOM.

Praca superwizora z klientem trzeba trwać kilka spotkań, aby przyniosła trwałe zmiany i pożądane rezultaty pracy.

Po rejestracji otrzymasz maila z potwierdzeniem oraz linkiem do spotkania.

Więcej o superwizji:https://superwizjacoacha.edu.pl/superwizja/

SPRAWDŹ dostepne terminy dla superwizji otwrtej i zamkniętej: TERMINY

Anita Orzechowska prowadzi superwizje indywidualne jest możliwa superwizja grupowa

Rozwój Biznesu Coachingowego RBC

Kurs Coachingowy to za mało!

Przeszłam swoją drogę rozwoju biznesu coachingowego. Obserwuję rynek coachingowy od 2013 roku. Przeprowadziłam setki rozmów z osobami, które podjęły się właśnie tego typu modelu biznesowego. W wielu przypadkach powtarzał się pewien schemat, który dość wyraźnie wskazywał, że specjalistyczne kursy coachingowe nie przygotowują przyszłych coachów do pracy w charakterze coacha zewnętrznego. W tym wypadku same kompetencje coacha mogą nie być wystarczające. Tu potrzeba wiedzy z obszaru zarządzania organizacją, marketingu i sprzedaży. Wiedza o tym jak prowadzić mikroprzedsiębiorstwo. Niech nikogo nie zwiedzie słowo MIKRO. Menadżer zarządzający mikroprzedsiębiorstwem, czyli w 99% przypadków właściciel firmy, to osoba, która potrzebuje wykazywać się znajomością co najmniej kilkunastoma kompetencjami z obszaru: orientacja strategiczna, zarządzanie przedsiębiorstwem, skuteczność menadżerska, przywództwo, komunikacja i wykorzystanie informacji (za PARP 2019).

6 błedów w prowadzeniu biznesu coachingowego damowy pdf

ZACZNIJ OD DOBRYCH RAD W RBC

Pobierz darmowy PDF „6 błedów w prowadzeniu biznesu coachingowego” podanych na tacy :-).

Wszystkie błędy zidentyfikowałam organizując od kilku lat wydarzenia dla Coachów: z CST CoachingIzba Coachingu.
superwizje grupowe i indywidualne, Popołudnie z Coachingiem, Wstępniak dla Coachów i inne. Setki osób, tysiące rozmów o dylematach coachów w praktyce coachingowej.

Dzięki materiałowi dowiesz się jakie kroki należy podjąć, aby unikać błędów w prowadzeniu biznesu coachingowego?

Życzę dobrej lektury Anita Orzechowska

MINI KURS Rozwój Biznesu Coachingowego e-learning

Rozwój Biznesu Coachingowego e-learning

ROZWÓJ BIZNESU COACHINGOWEGO DLA COACHÓW

Mini kurs RBC online na platformie e-learningowej   

Te propozycje są dla Ciebie jeżeli:

 • nigdy nie prowadziłeś firmy,
 • prowadzisz i masz wrażenie, że to jakiś obłęd,
 • jesteś świadomym coachem i chcesz rozwijać swój warsztat pracy jak i kompetencje przedsiębiorcy,
 • potrzebujesz wsparcia, bo inaczej eksplodujesz 😉

DLA KOGO:

 • coachowie praktykujący – właściciele mikroprzedsiębiorstw, samozatrudnieni, uproszczone rozliczenia podatkowe,
 • osoby w trakcie specjalistycznych szkoleń/studiów coachingowych bez przygotowania do prowadzenia biznesu,
 • absolwenci specjalistycznych szkoleń/studiów coachingowych bez przygotowania do prowadzenia biznesu,
 • coachowie, którzy myślą o własnej praktyce biznesu coachingowego.
CEL: Wsparcie w rozpoczęciu i rozwoju praktyki biznesu coachingowego.

MIERNIKI CELU:

 1. Nakreślenie strategii funkcjonowania biznesu.
 2. Orientacja biznesowa.

EFEKTY:

Uczestnik po wdrożeniu wiedzy i umiejętności ze szkolenia:

 1. Definiuje fundamentalną wiedzę o prowadzeniu biznesu coachingowego.
 2. Integruje własną drogę rozwoju w biznesie coachingowym.
 3. Adaptuje nowe pomysły dotyczące własnego modelu biznesowego.
 Kurs RBC analiza Strategiczna to podstawa do podjęcia decyzji o dalszej pracy w prowadzeniu i rozwoju własnego biznesu coachingowego!

PRZEBIEG USŁUGI, RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

MINI Kurs RBC online 

I. Platformie e-learningowej znajdują się 2 moduły i 7 lekcji:

 1. Pierwszy Moduł: RBC na start,
 2. Drugi Moduł: RBC Analiza Strategiczna,
 • dostęp do kursu przez 3 miesiące,
 • pracujesz samodzielnie przechodząc przez kolejne moduły,
 • pytania i wątpliwości poruszasz na „Sesja pytań i odpowiedzi” odbywają się raz w miesiącu lub piszesz na mail.

PEŁEN KURS Rozwój Biznesu Coachingowego e-learning w przygotowaniu

ROZWÓJ BIZNESU COACHINGOWEGO DLA COACHÓW

Pełny kurs RBC online na platformie e-learningowej   

Te propozycje są dla Ciebie jeżeli:

 • nigdy nie prowadziłeś firmy,
 • prowadzisz i masz wrażenie, że to jakiś obłęd,
 • jesteś świadomym coachem i chcesz rozwijać swój warsztat pracy jak i kompetencje przedsiębiorcy,
 • potrzebujesz wsparcia, bo inaczej eksplodujesz 😉

DLA KOGO:

 • coachowie praktykujący – właściciele mikroprzedsiębiorstw, samozatrudnieni, uproszczone rozliczenia podatkowe,
 • osoby w trakcie specjalistycznych szkoleń/studiów coachingowych bez przygotowania do prowadzenia biznesu,
 • absolwenci specjalistycznych szkoleń/studiów coachingowych bez przygotowania do prowadzenia biznesu,
 • coachowie, którzy myślą o własnej praktyce biznesu coachingowego.
CEL: Wsparcie w rozpoczęciu i rozwoju praktyki biznesu coachingowego.

MIERNIKI CELU:

 1. Nakreślenie strategii funkcjonowania biznesu.
 2. Zdefiniowany profil klienta.
 3. Orientacja biznesowa.

EFEKTY:

Uczestnik po wdrożeniu wiedzy i umiejętności ze szkolenia:

 1. Definiuje fundamentalną wiedzę o prowadzeniu biznesu coachingowego.
 2. Integruje własną drogę rozwoju w biznesie coachingowym.
 3. Adaptuje nowe pomysły dotyczące własnego modelu biznesowego.

 

 

PRZEBIEG USŁUGI, RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Kurs RBC online 

I. Platformie e-learningowej znajduje się 7 modułów i 35 lekcji:

 1. Moduł: RBC na start,
 2. Moduł: RBC Analiza Strategiczna,
 3. Moduł: RBC Kierunek Rozwoju,
 4. Moduł: RBC Produkty firmy,
 5. Moduł: RBC Cele operacyjne i priorytety działań,
 6. Moduł: RBC Ofertowanie i CRM,
 7. Moduł: RBC Marketing, sprzedaż, technologia
 • dostęp od w przygotowaniu.
 • dostęp do kursu przez 3 miesiące,
 • pracujesz samodzielnie przechodząc przez kolejne moduły,
 • pytania i wątpliwości poruszasz na „Sesja pytań i odpowiedzi” odbywają się raz w miesiącu lub piszesz na mail.

Coach przed szkoleniem otrzyma:

 1. Link do logowania na platformę e-learningową: kursy.cstcoaching.pl
 2. Link do zamkniętej grupy wsparcia dla coachów, jeżeli będziesz chciał/a

Coach w trakcie szkolenia:

 1. Przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii rozwoju biznesu.
 2. Wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.
 3. Gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.

 Coach po szkoleniu:

 1. Ilustruje plany wobec dalszych działań w rozwoju biznesu coachingowego.
 2. Rozpoznaje ważne dla biznesu możliwości, obszary do dalszego rozwoju.
 3. Odkrywa istotne zmiany w postrzeganiu swojej roli w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu.
 4. Możliwość uczestniczenia w zamkniętych grupach superwizyjnych w promocyjnej cenie.

Korzyści dodatkowe

 1. Link do zamkniętej grupy wsparcia dla coachów, jezeli będziesz chiał/a
 2. Certyfikat ukończenia kursu online RBC.
 3. Zniżka na superwizję indywidualną w ramach wałsnego rozwoju lub w ramach ubiegania się o Akredytację w Izbie Coachingu.
 4. Zniżka na mentor coaching ICF, w celu akredytacji lub odnowienia akredytacji ACC/PCC.
 5. Udział w Programie Partnerskim 

Inwestycja:

PELEN Kurs Rozwój Biznesu Coachingowego w przygotowaniu – cena 499,01 

Szkolenia Kursy Coachingowe

Szkolenia coachingowe to edukacja w zakresie nabywania podstawowych  i zaawansowanych kompetencji coacha, modeli, narzędzi oraz treningi dla coachów w celu pogłebiania praktycznego zastosowania wiedzy, umiejętnoąci i postawy.

Mamy w ofercie zaróno

 1. szkolenia dedykowane Szkolenie Coachingowe PROGRESSIO™ ESSENTIALIA coachingowy styl  zarządznia dla menedzerów,
 2. szkolenia otwarte dla klienta indywidualnego.

PROGRESSIO™ ESSENTIALIA Kurs coachingowy

16 godzin szkolenia przygotowujące do pracy w roli menadzera mentor coacha praującego w coachingowym stylu zarządznia.

Harmonogram
Dzień Pierwszy
I. Efektywna komunikacja
Dzień drugi
II. Skuteczność menadżerska
Orientacja na cel,
Dzień trzeci
III. Skuteczność menadżerska
Rozwiązywniae problemów
Dzień czwarty
IV Przywództwo
Budowanie relacji ze współpracownikami
Szkolenie prowadzone w oparciu o kompetencje coacha ICF, IC, EMCC.

Kurs coachingowy dla

 • Menadżerowie poszukujący metod na efektywne angażowanie i motywowanie pracowników, którzy podejmują się wyzwań i realizacji celów firmowych.
 • Liderzy,
 • Specjaliści HR poszukujący etycznych metod na wsparcie w rozwoju pracowników, zespołów, organizacji, aby wzbudzić proaktywność w działaniu.
 • Kandydaci na przyszłych profesjonalnych coachów, trenerzy, doradcy, specjaliści, aby doświadczyć i popróbować, zanim wejdą na długoterminową ścieżkę nauki kompetencji coacha, tak aby nabrać pewności czy ten zawód jest dla nich.

 

Usługa może być dofinansowana w ramach środków unijnych projekt:

Akademia Menadżera 2

Verified by MonsterInsights