fbpx
+48 691 213 623 kontakt@cstcoaching.pl

Polityka Prywatności oraz Plików Cookies PsychoHolistic Anita Orzechowska

 

 1. Postanowienia Ogólne

 2. Polityka prywatności oraz plików cookies, dalej zwana – Polityką Prywatności.

Postanowienia poniższe stanowią Politykę Prywatności i bezpieczeństwa, która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez PsychoHolistic Anita Orzechowska z siedzibą przy ul. Młynarska 4, 85-376 Bydgoszcz o numerze NIP: 554-104-19-41, REGON: 092486212, oraz sposób ich przetwarzania.

 1. PsychoHolistic Anita Orzechowska buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych PsychoHolistic, która została sporządzona w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej Rozporządzenie UE) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w szczególności regulują:
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy,
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wydane na podstawie art. 22a ustawy,
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – wydane na podstawie art. 39a ustawy,
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych – wydane na podstawie art. 46a ustawy,
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 10. Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Klauzula informacyjna:

Administratorem Danych Osobowych jest PsychoHolistic Anita Orzechowska z siedzibą przy ul. Młynarska 4 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-376. Wyznaczonym do kontaktu ws przetwarzania danych osobowych przedstawicielem Administratora jest Pani Anita Orzechowska, dostępna pod adresem mail: ado@cstcaoching.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art 6 ust. 1 lit. B i F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016, do realizacji określonych celów, między innymiofertowania, przeprowadzenia procesu rozwojowego, realizacji zamówienia, działań marketingowych. Dane nie będą udostępniane stronom trzecim.  Dane mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące usługi dla Administratora, np.: usługi hostingowe, automatycznego mailingu, sklepu internetowego, księgowości, marketingu, inne.  Powierzenie przetwarzania odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

 1. Metody zbierania danych od użytkowników.
 2. Dostosowujemy nasze usługi do potrzeb użytkowników oraz mamy na względzie ułatwienie użytkownikom kontakt z nami. W związku z tym zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik dobrowolnie poda, za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie. Zgoda jest wyrażana poprzez wybranie opcji Tak przy danej klauzuli dotyczącej zgody. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonych w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia serwisowi kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego. W momencie wyrażenia zgody przez użytkownika o przetwarzaniu danych, użytkownik jest zobowiązany do podania co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu mail w celu jego identyfikacji i możliwości kontaktu z naszej strony.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres ado@cstcoaching.pl lub listowny na adres ADO.
 5. W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, adres IP użytkownika itp. Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Możliwe jest zbieranie danych demograficznych o naszych użytkownikach jak i do personalizacji zawartości naszych stron internetowych dla ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania serwisem oraz zapewnienia prawidłowej obsługi hostingowej. Nie są również kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

 1. Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do PsychoHolistic Anita Orzechowska przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. PsychoHolistic Anita Orzechowska nie ma możliwości zabezpieczenia użytkówników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

 1. Cookies (Ciasteczka) PsychoHolistic Anita Orzechowska zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego.
 2. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
 3. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.
 4. Serwis lub jego poszczególne funkcjonalności na stronie internetowej mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniach końcowych użytkowników serwisu – pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu – PsychoHolistic Anita Orzechowska z siedzibą przy ul. Młynarskiej 4, 85-376 Bydgoszcz, nr NIP: 554-104-19-41, REGON: 092486212
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do:
 7. dostosowania treści stron internetowych serwisu do wymagań użytkownika oraz poprawy korzystania ze stron internetowych; pliki te również pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i w sposób prawidłowy wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika;
 8. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 9. Pliki cookies występujące w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i mogą być wykorzystywane przez współpracujących partnerów z operatora serwisu.

 

 1. W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne – session cookies oraz stałe – persistent cookies. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do PsychoHolistic Anita Orzechowska wymaga zgody użytkownika i podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane za zgodą użytkownika, są dodawane do listy mailingowej serwisów.

 1. Wiadomości

PsychoHolistic Anita Orzechowska może wysyłać wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości PsychoHolistic Anita Orzechowska rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych PsychoHolistic Anita Orzechowska.

 1. Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do PsychoHolistic Anita Orzechowska i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez PsychoHolistic Anita Orzechowska nie podlegają „Polityce Prywatności”.

 1. Dane osobowe
 2. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody oraz realizowanego celu.
 3. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w zależności od wyrażonej zgody lub realizacji celu:
 4. przesłania oferty w odpowiedzi na zapytanie,
 5. przesłania druku zamówienia,
 6. realizacji zamówień,
 7. działań marketingowych, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,
 8. wysyłanie newslettera,
 9. tworzenia baz danych użytkowników,
 10. ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości serwisu,
 11. w innych celach określonych w Polityce Prywatności, OWŚUSR, SWŚUC, Polityce regulaminie.
 12. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
 13. Informujemy również, że dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 14. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

PsychoHolistic Anita Orzechowska stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby przez ADO, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników serwisu, potencjalnych klientów, służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

 

 1. Zmiany Polityki Prywatności

PsychoHolistic Anita Orzechowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do PsychoHolistic Anita Orzechowska obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, PsychoHolistic Anita Orzechowska będzie informować na stronach serwisu.

 

 1. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, PsychoHolistic Anita Orzechowska prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu  ADO@cstcoaching.pl.

 

 

Obowiązuje od 24.01.2020.

z póżniejszymi zmianami: 24.04.2024. 

Verified by MonsterInsights