fbpx
+48 691 213 623 kontakt@cstcoaching.pl

Coaching Kryzysowy pomoc w kryzysie online

Czym jest Mentoring Coaching Kryzysowy online?

Coaching kryzysowy jak to rozumieć? Metoda rozwoju potencjału jaką jest psychologia stosowana coaching jest przeznaczona dla osób będących w tzw. normie psychologicznej. Jeżeli odczuwasz napięcie, stres, kryzys to najpierw potrzebujesz wrócić do swojej normy psychologicznej a następnie rozwijać potencjał. Proces rozwoju osobistego powinien odbywać się w zakresie pracy nad tym co możesz zmienić jak i własnych talentów. Dlatego, jeżeli doświadczyłaś/eś trudnej sytuacji, wydarzenia krytycznego potrzebujesz proces coachingu ale nie klasycznego np. life coach czy business coach. Potrzebujesz w tej chwili coaching kryzysowy, specjalistycznej pomocy od osoby, która jest w posiadaniu certyfikatu coacha kryzysowego . To pomoc psychologiczna w wyjściu z kryzysu emocjonalnego, inaczej kryzys psychologiczny i wsparcie w rozwoju pokryzysowym.

Kiedy pojawia się kryzys emocjonalny? 

Kryzys emocjonalny pojawia się kiedy w Naszym życiu prywatnym, życiu zawodowym, w biznesie pojawia się krytyczne wydarzenie, bierzesz udział w sytuacjach kryzysowych. Każdy inaczej będzie je odbierał. Będąc świadkiem wypadku, uczestnicząc w grupowych zwolnieniach w życiu zawodowym, jedna osoba może przejść obok, przez chwilę pomyśleć: „współczuję, to mogłam/em być ja” i iść dalej, druga osoba, może doświadczyć kryzysu emocjonalnego, jedna i druga osoba będzie zupełnie zdrowa psychicznie, tylko inaczej, ze względu na okoliczności, życiowe doświadczenie, cechy osobowości, odporność psychiczną i inne czynniki zareaguje na daną sytuację. Coaching kryzysowy skoncentrowany jest na pomocy osobom, które uczestnicząc w danej sytuacji życiowej nie potrafią znaleźć strategii na poradzenie sobie z nią. Nie jest tu potrzebny psycholog terapia online, gdyż coach kryzysowy wyposażony jest w dwa duże obszary pracy kompetencje interwencji kryzysowej oraz podstawy coachingu klasycznego life coach dla osób z problemami życiowymi i business coach z obszaru pracy zawodowej i prowadzenia biznesu. Gdy osoba przeżywa kryzys i nie potrafi sobie z nim poradzić potrzebuje osoby posiadające kompetencje coacha kryzysowego. Usługa coachingu kryzysowego składa z dwóch faz interwencji kryzysowej i coachingu klasycznego niedyrektywnego. Dlatego kiedy przeżywasz kryzys zawodowy zgłoś się po pomoc do kryzysowego coacha, który ukończył kurs podstawy psychologii łączy coaching kryzysowy i metody coachingu klasycznego.

Co to jest KRYZYS EMOCJONALNY w kontekście psychologii kryzysu

To reakcja zdrowego człowieka na trudną sytuację, wydarzenie krytyczne. Z perspektywy osoby, która tego doświadcza jest to wydarzenie/sytuacja zaskakująca, niespodziewana, która przerasta możliwości poradzenia sobie z nią, prowadząc do wyczerpania, bezradności, utraty energii. Kryzys emocjonalny może pojawić się również w wyniku długotrwałego stresu. W pracy coacha kryzysowego najważniejsze jest zastosowanie elementów interwencji kryzysowej z obszaru psychologii kryzysu. W coachingu kryzysowym duży zakres pracywchodzi w obszary pomocy w redukcji nieprzyjemnych emocji co nie wchodzi w zakres w szkoleniu podstawy coachingu niederyktywnego. Coaching kryzysowy skoncentrowany jest zatem na pomocy osobie cierpiącej w identyfikacji, nazwaniu i odpuszczeniu niechcianych emocji. Życie jest jedno to nie gra online.

„Kryzys jest odczuwaniem lub doświadczaniem sytuacji bądź doświadczenia jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszające mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Jeżeli osoba będąca w kryzysie nie otrzyma wsparcia, może się to stać przyczyną poważnych zaburzeń afektywnych, behawioralnych i poznawczych.” (za IPTK: James, Gilliland, 2008).

Czym się objawia kryzys emocjonalny (kryzys psychologiczny)

Jeżeli zauważysz u siebie lub kogoś z Twojego otoczenia:

 • brak snu, niewyspanie, zmęczenie po przebudzeniu, zmiany w apetycie, niespodziewane bóle brzucha, głowy, mięśni, stawów, poczucie zmęczenia, brak energii,
 • nasilony niepokój, LĘK, niekontrolowane wybuchy krzyku, płaczu, złość, bezradność,
 • trudności w podejmowaniu decyzji, brak możliwości skupienia,
 • zaniedbywanie obowiązków, izolację, obniżona motywacja, zaniedbywanie wyglądu.

i objawy te utrzymują się , nasilają zgłoś się, są wynikiem długotrwałego stresu lub wydarzenia krytycznego zgłoś się po pomoc. Przyjdź na konsultację, sprawdź czy masz doczynienia z kryzysem z którym jesteś w stanie sobie poradzić przy pomocy osób bliskich i wsparciu profesjonalnym. Metody pracy dostosowane są tak, że osoba będąca w średnim kryzysie wróci do swojej równowagi psychofizycznej i będzie mogła wrócić do swoich zwykłych czynności lub doświadczyć rozwoju osobistego.

Po pomoc w kryzysie do kogo się zwrócić? Kiedy korzystać z coachingu kryzysowego

W krótkim czasie po wydarzeniu, sytuacji krytycznej, kiedy odczuwasz wzmożony stres i dodatkowo coś wydarzy się w Twoim życiu (prywatnym, zawodowym, biznesie) doświadczając kryzysu emocjonalnegodostajesz sygnał od organizmu, że coś się dzieje w sferze twojego funkcjonowania w obszarze emocji, zachowania i funkcjach poznawczych. To obszary pomocy, której potrzebujesz od specjalisty, aby wrócić do równowagi, do swojej normy psychologicznej. Jeżeli zgłosisz się na Konsultację otrzymasz informację w jakim jesteś stanie. Czy nadal w kryzysie emocjonalnym czy już w zaburzeniu lub i chorobie psychicznej.

Kiedy jesteś w kryzysie emocjonalnym lekkim lub średnim kryzysie możesz zgłosić się do:

 • Konsultant Kryzysowy
 • Mentor coach Kryzysowy
 • Counselor Kryzysowy
 • Interwent Kryzysowy.

Jeżeli zbyt długo czekasz, objawy opisane powyżej nie ustępują, możesz być już w kryzysie głębokim bliski zaburzeniom lub chorobie psychicznej, wówczas potrzebna jest wizyta u psychiatry, psychoterapeuty, psycholog terapia online.

W zakresie coachingu kryzysowego usługa będzie składała się z elementów interwencji kryzysowej oraz coachingu klasycznego.

W zakres pomocy w kryzysie (sytuacji krytycznej) w organizacji wchodzi:

 1. audyt funkcjonalności zasobów pracowniczych,
 2. informacja zwrotna z zastałej sytuacji,
 3. diagnoza problemów firmowych,
 4. przeprowadznie indywidualnych konsultacji z pracownikami u których zauważono symptomy kryzysu emocjonalnego,
 5. przedstawienie rozwiązań wspierajacych:
 • pomoc psychologiczna dla pracowników w wyjściu z kryzysu emocjonalnego,
 • warsztaty: burza mózgów, pomoc w wyjściu z kryzysu sytuacyjnego,
 • warsztaty: komunikacyjne, redukcja stresu, zarządzanie stresem, inne, pomoc w wyjściu z kryzysu emocjonalnego,
 • coaching po kryzysowy – rozwój pokryzysowy.
Proces rozwoju, jaki zachodzić w kliencie w towarzystwie coacha, można ująć w większe ramy poprzez ustalenie celu procesowego. To podczas konsultacji indywidualnej lub w trakcie audytu diagnozy potrzeb ustalane są kierunki jakimi ma zająć się coach. Wówczas coaching kryzysowy skoncentrowany jest na uchwyceniu tego jakie obszary pomocy sa najbardziej potrzebne strukturom organizacji.

W zakres pomocy psychologicznej w Coachingu Kryzysowym online wchodzi:

Faza interwencji kryzysowej tu coaching kryzysowy skoncentrowany jest na
 • zdefiniowanie problemu, obszary pomocy
 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • wsparcie emocjonalne,
 • psychoedukacja,
 • normalizacja pewnych zjawisk, reakcji,
 • rozważanie możliwości i poradznia sobie z problemem.
Po etapie kryzysowym, ustabilizowaniu, powrocie do swojej normy psychologicznej:
Faza wzrostu pokryzysowego i praca metodami coachingu klasycznego, np life coach, business coach
 • określenie celu, potrzeby, nowego kierunku,
 • wzmocnienie zasobów,
 • wyciąganie wniosków i reflekcje z kryzysu,
 • nowa odsłona życia prywatnego, zawodowego, biznesowego.

Coaching Kryzysowy sesje 1:1 osoby prywatne szkolenie stacjonarne czy online?

 1. Partnerów, małżonków, w trakcie / po rozstaniu, rozwodzie.
 2. Rodziców z chorymi dziećmi / po utracie dziecka.
 3. Osób podejrzewających u siebie wypalenie zawodowe.
 4. Osób w trudnej sytuacji finansowej, po bankructwie.
 5. Osób zmieniających zawód, po utracie pracy, poszukujących pracy.
 6. Osób w przełomowych momentach życia: zakończenie nauki i rozpoczęcie pracy zawodowej, ślub, urodziny dziecka, syndrom pustego gniazda, 30+, 40+, 50+.

CEL COACHINGU KRYZYSOWEGO dla osób prywatnych, coaching kryzysowy skoncentrowany:

1. Pomoc w wyjściu z kryzysu, wsparcie emocjonalne, szukanie możliwości rozwiązań dla trudnych sytuacji, rozwój pokryzysowy.

Możesz skorzystać z Naszej propozycji obszarów pracy lub zaproponować własne potrzeby.

PROGRAM RAMOWY SPOTKAŃ obszary pomocy :

 1. Pierwsze spotkanie: rozpoznanie stanu obecnego, zapoznanie się z charaktrystyką problemu/ów, zapewnienie bezpieczeństwa. Diagnoza kryzysu.
Kolejne spotkania Faza interwencyjno-mentoringowa
 1. Ocena sytuacji, identyfikacja jakie w pierwszej kolejności obszary pomocy wymagają interwencji,
 2. wsparcie emocjonalne.
 3. Określenie obszarów do pracy.
 4. Definiowanie zasobów, źródeł sytuacji kryzysowych.
 5. Dbanie o energie mentalną, redukcję stresu.
 6. Rozważanie rónych możliwości poradzenia sobie z problemami.
 7. Tworzenie planu działania, zadania domowe, praca między sesjami.
Faza coachingowo – rozwojowa
 1. Wsparcie aktywizujące wzrost pokryzysowy. Praca z emocjami.
 2. Pozytywne przewartościowanie.
 3. Zmiana myślenia.
 4. Praca nad wizją przyszłości.
 5. Kształtowanie odpowiedzialności, praca na wartościach i przekonaniach.
 6. Wyznaczenie celów.
 7. Wyznaczanie ról i zadań adekwatnych do przyjętego planu wdrożenia.
 8. Ustalenie harmonogramu i wdrażanie planu działań.

WIECEJ O COACHINGU…

CO MOŻESZ ZYSKAĆ? W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI SESJI, GŁĘBOKOŚCI KRYZYSU, ZŁOŻONOŚCI PROBLEMÓW:

 1. Rozpoznanie rodzaju kryzysu oraz jego głębokości.
 2. Pomoc w nazwaniu lub/i przyjrzeniu się emocjom.
 3. Normalizacja Twojego stanu, jeżeli to kryzys emocjonalny – jesteś zdrowym człowiekiem, a to co się z Tobą dzieje to naturalna reakcja organizmu.
 4. Redukcja stresu, przywołanie spokoju, szukanie możliwych dróg wyjścia z trudnej sytuacji.
 5. Wyjście z kryzysu emocjonalnego, odbudowa energii mentalnej.
 6. Powrót do Twojej normy psychologicznej i praca nad rozwojem pokryzysowym.

Jeżeli zbyt długo zwlekałaś/eś i Twój stan wskazuje na kryzys głęboki, bliski zaburzeniom zostaniesz przekierowana/y do innego specjalisty.

COACHING KRYZYSOWY MENADŻERSKI  sesje 1:1 liderzy

sesje 1:1 OSOBY INDYWIDUALNE (prywatnie lub na zlecenie organizacji)

PRZEZNACZONY JEST DLA:

 1. Właścicieli i menedżerów z mikro i małych przedsiębiorstw.
 2. Menadżerów, kadry zarządzającej małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, pracowników działów HR.

Osób zarządzających, które:

 1. Doświadczają wypalenia zawodowego, podejrzewają wypalenie zawodowe,
 2. Pracują pod wpływem dużego stresu, obciążonych ciągłym ryzykiem, presją i wyzwaniami.
 3. Osób pracujących w środowisku konfliktowym, z dużą rotacją, brakami kadrowymi.
 4. Awansowały, bądź mają awansować, zmienił się zakres obowiązków, zadań.

CEL COACHINGU KRYZYSOWEGO MENEDŻERSKIEGO

1. Pomoc w wyjściu z kryzysu, wsparcie emocjonalne, szukanie możliwości rozwiązań dla trudnych sytuacjibiznesowych, rozwój pokryzysowyMożesz skorzystać z Naszej propozycji obszarów pracy lub zaproponować własne potrzeby.

PROGRAM RAMOWY SPOTKAŃ obszary pomocy:

 1. Pierwsze spotkanie: rozpoznanie stanu obecnego, zapoznanie się z charaktrystyką problemu/ów, zapewnienie bezpieczeństwa. Diagnoza kryzysu.

Kolejne spotkania Faza interwencyjno-mentoringowa

 1. Ocena sytuacji, identyfikacja obszarów, które wymagają pomocy, wsparcie emocjonalne.
 2. Określenie obszarów do pracy.
 3. Definiowanie zasobów, źródeł sytuacji kryzysowych.
 4. Dbanie o energie mentalną, redukcję stresu.
 5. Rozważanie rónych możliwości poradzenia sobie z problemami.
 6. Tworzenie planu działania, zadania domowe, praca między sesjami.

Faza coachingowo – rozwojowa

 1. Wsparcie aktywizujące wzrost pokryzysowy. Praca z emocjami.
 2. Pozytywne przewartościowanie Twojej roli jako menadżera.
 3. Zmiana myślenia w roli menadżera.
 4. Praca nad wizją przyszłości Ciebie jako menadżera.
 5. Kształtowanie odpowiedzialności lidera, praca na wartościach i przekonaniach.
 6. Wyznaczenie celów zawodowych/biznesowych.
 7. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań do minimalizowania wpływu sytuacji kryzysowych na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia.
 8. Wyznaczanie ról i zadań adekwatnych do przyjętego planu wdrożenia, dopasowanych do kluczowych kompetencji podległych pracowników i posiadanych przez nich zasobów.
 9. Ustalenie harmonogramu i wdrażanie planu działań.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ DZIĘKI COACHING KRYZYSOWY? W ZALEŻNOŚCI OD

ILOŚCI SESJI, GŁĘBOKOŚCI KRYZYSU, ZŁOŻONOŚCI PROBLEMÓW:

 1. Rozpoznanie rodzaju kryzysu oraz jego głębokości.
 2. Pomoc w nazwaniu lub/i przyjrzeniu się emocjom.
 3. Normalizacja Twojego stanu, jeżeli to kryzys emocjonalny – jesteś zdrowym człowiekiem, a to co się z Tobą dzieje to naturalna reakcja organizmu.
 4. Redukcja stresu, przywołanie spokoju, szukanie możliwych dróg wyjścia z trudnej sytuacji biznesowej, zawodowej,
 5. Wyjście z kryzysu emocjonalnego, odbudowa energii mentalnej menedżera,
 6. Powrót do Twojej normy psychologicznej i praca nad rozwojem pokryzysowym w obszarze zarządzania,
 7. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie konfliktom, zrozumienie mechanizmów delegowania zadań.
 8. Opracowanie planu własnego rozwoju w kontekście pozyskania niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju zespołu, działu, organizacji.
 9. Przygotowanie planów rozwoju lub wdrożenia planów strategicznych w działania operacyjne.
 10. Wzmocnienie osobistej efektywności w pracy w zmiennym środowisku opatrzonym sytuacjami kryzysowymi i stres

Jeżeli zbyt długo zwlekałaś/eś i Twój stan wskazuje na kryzys głęboki, bliski zaburzeniom, chorobie psychicznej zostaniesz przekierowana/y do innego specjalisty.

Przebieg usługi coachingu kryzysowego

Kto może zlecić? Ty sam/a lub na zlecenie przedsiębiorstwa, firmy, przełożonego, właściciela, HR, organizacji samorządowej, NGO.

PRZED WŁAŚCIWĄ SESJĄ OTRZYMASZ:

 1. Informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji.
 2. Informacje czym jest kryzys, kryzys emocjonalny, interwencja kryzysowa i rozwoj pokryzysowy w formie coachingu, czym różni się od innych form wsparcia/pomocy: psychoterapii, pomocy psychiatrycznej, poradnictwa psychologicznego oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg.
 3. Rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy.
 4. Informacje jeżeli zakres tematyczny, obszar, stan klienta nie będą wpisywały się w zakres Coachingu Kryzysowego, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach.
 5. W przypadku zlecenia przez organizację spotkanie trójstronne dotyczące zakresu, celu procesowego, poruszanych zagadnień.
 6. Dokumenty jeżeli są potrzebne, np: : Kontrakt, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne, jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

W TRAKCIE SPOTKAŃ

I. Faza interwencyjno – mentoringowa

1. Zostaniesz wysłuchany w bezpiecznej relacji:

 • bez oceny,
 • bez krytyki,
 • bez oskarżeń,
 • bez nacisku.

2. Dostaniesz przestrzeń do:

 • wyrażenia emocji,
 • bycia sobą,
 • możliwości ekspozycji swojego stresu, kryzysu, bezradności.

3. Otrzymasz wsparcie w uruchomieniu Twoich zasobów, o ile Twój stan będzie na to pozwalał.

4. Otrzymasz wsparcie w szukaniu rozwiązań, jeżeli będzie na to przestrzeń, a Ty będziesz gotowa/y.

II. W fazie coachingowo-rozwojowej

 1. Otrzymasz przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego.
 2. Wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.
 3. Gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.
 4. Jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną.
 5. Otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.

LOGISTYKA:

 1. Coaching Kryzysowy – to usługa zdalna​
 2. W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie możliwe jest to na terenie Bydgoszczy w biurze klientki lub biurze CST Coaching ul. Ogińskiego 16 pokój 609.
 3. W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie w innym miejscu niż biuro CST Coaching lub poza Bydgoszczą dochodzą koszty świadczenia usługi.
 4. Sesj COACHING KRYZYSOWY czas – 45 do 90 minut,
 5. TERMIN ROZPOCZĘCIA: W dowolnym momencie możesz wykupić usługę i umówić się na konsultacje a następnie wybrać termin pierwszej sesji.
 6. Przed zamówieniem lub po wybierz:

Po wybraniu terminu sprawdź skrzynkę mailową. Powinien przyjść mail z informacjami:

 • potwierdzający wybrany przez Ciebie dostępny termin,
 • link do pokoju ZOOM,
 • instrukcja obsługi systemu do pracy zdalnej ZOOM.

Jeżeli korzystałaś/eś wczoraj z ZOOM, właściwie w wybranym terminie tylko kliknij w link, przyjdą jeszcze dwa przypomnienia na mail. Jeżeli z ZOOM korzystałaś/eś 3 miesiące temu, dawniej, w ogóle – przeczytaj instrukcję, w razie trudności są w niej dalsze wskazówki co do technicznych spraw. Przygotuj sobie coś do pisania papier, długopis, wodę do picia, chusteczki. Znajdź miejsce, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał, chyba, że opiekujesz się małym dzieckiem, chorą/starszą osobą i nie masz ich z kim zostawić, to jest w porządku, że będą te osoby w tle. coolO resztę możesz nie dbać! Konsultanta nie interesuje co jest w tle, Ty jesteś najważniejsza/y/. laughing

Anita Orzechowska coach Bydgoszcz, coaching Bydgoszcz, online

Od 2002 roku wspieram innych, zarządzam, pomagam wykorzystując kompetencje coacha. Było to szkolenie stacjonarne coaching z podstawy coachingu klasycznego dla kadry menedżerskiej: „Kierowanie i coaching” . Poznałam wówczas metody coachingu klasycznego miedzy innymi business coach dysponując możliwością zademonstrowania certyfikatu coacha. Wszystko czego tam się nauczyłam wykorzystuję w pracy zawodowej do dziś w obszarze zarządzania, sprzedaży, komunikacji. Od 2013 roku świadczę usługi profesjonalnego coachingu w zakresie np. life coach, business coach, usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo, mentoring opierając się na gruntownym przygotowaniu, również w zakresie kurs podstawy psychologii . Od 2014 roku counseling czyli pracuję narzędziami terapeutycznymi z osobami niezaburzonymi, które doświadczają kryzysu emocjonalnego. Jako coach kryzysowy pomagam osobom w zakresie psychologii kryzysu. Pracuję z klientem indywidualnym, mikrobiznesem, jak i klientem korporacyjnym dla różnych grup w tym dla menedżerów, liderów, przywódców. Jako coach kryzysowy pomagam organizacjom w przejściu przez trudne sytuacjekryzysowe i angażuję się w obszary pomocy kryzysu i posiadając akredytacja ICF będąc coachem metodami coachingu klasycznego.

Więcej o ukończonych szkoleniach/studiach…

W pracy z kryzysem opieram się na założeniach Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu akademii coachingu kryzysowego, skoncentrowanego na pracy ze stresem i kryzysem opartej na konstruktywnym podejściu do psychologii kryzysu i wykorzystaniu doświadczeń kryzysowych w budowaniu nowej rzeczywistości. Ukończyłam szkolenie podstawy psychologii, podstawy interwencji kryzysowej, jestem w posiadaniu certyfikatu coacha kryzysowego.

Jeżeli nie wiesz dokładnie z jakiego rodzaju wsparcia skorzystać zacznij od Konsultacji Wstępnej lub/i diagnozy potrzeb (dla organizacji), tak abyś wiedział/a czy potrzebny jest psycholog terapeuta online.
Jeżeli wiesz czego potrzebujesz wybierz odpowiednią formę pomocy: mentoring, pomoc w kryzysie, konsultacje kryzysową, coaching kryzysowy, doradztwo biznesowe online lub wsparcie w rozwoju sesje coachingowe, programy rozwojowe, kursy online. 
Abyś mógł/mogła w pełni skorzystać z usług CST Coaching przygotowałam dla Ciebie gotowe rozwiązania dostepne w sklepie CST. 
Jeżeli jesteś przedstawicielką/em organizacji, szukasz pomocy dla menedżerów/pracowników zapytaj o ofertę indywidualną.
Zawsze przed właściwą pracą sprawdzam, czego potrzebujesz i czy jestem w stanie Tobie pomóc, jakie obszary pomocy są Tobie potrzebne?  W pracy używam narzędzi coachingu kryzysowego, w zakresie interwencji kryzysowej oraz podstawy coachingu klasycznego jako life coach , menedżerski business coach.
Firmy coachingowe takie jak nasza są przygotowane na różne rodzaje pomocy, sprawdź co jeszcze dla Ciebie mamy w Naszym sklepie.
Verified by MonsterInsights