fbpx
+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl

WYNIEŚ BIZNES NA WYŻSZY POZIOM

SKLEPKURSY ONLINE

O nas

CST COACHING Anita Orzechowska

to firma coachingowo – szkoleniowa, zajmująca się rozwojem osobistym, firm oraz organizacji. 

MISJA:

Naszą misją jest tworzenie nowej jakości Twojego życia, biznesu, kariery. Wspieramy w rozwoju pracowników, menadżerów i osoby indywidualne. 

JAK WSPIERAMY BIZNES?

Dajemy wsparcie mikro przedsiębiorcom 

 1. coaching biznesowy,
 2. kompleksowe wsparcie w wyznaczeniu strategii, wizji, wartości, misji firmy. 

Dajemy wsparcie dla działów HR/kadr małych, średnich i dużych firm w rozwoju potencjału poprzez coaching: 

 • menadżerski,
 • executive (przywódczy),

oraz

 • szkolenia dla  kadry zarządczej w zakresie kompetencji coacha,
 • szkolenia, materiały edukacyjne na platformie e-learningowej kursy.cstcoaching.pl

JAK WSPIERAMY KLIENTA INDYWIDUALNEGO?

Dajemy wsparcie kobietom, rodzicom, młodzieży  poprzez:

 • indywidualny coaching life (życiowy)
 • rozwojowe programy otwarte,
 • doradztwo, 
 • kursy online na platformie e-learningowej.

COACHING MENADŻERSKI, jako coaching kompetencyjny, skierowany jest do liderów, menadżerów niższego i średniego rzędu mirko, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

WZMOCNIENIE:

 • pewności siebie, wiary we własne możliwości,
 • poczucie sprawczości, efektywność działania,
 • budowanie autorytetu, rozwiązywanie konfliktów,
 • komunikację interpersonalną,
 • wyznaczanie i realizację celów sobie i pracownikom, 

Coahcing Biznesowy skierowany jest do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób, które planują rozpoczęcie biznesu. W trakcie spotkań pracuję z:

 • nakreśleniem strategii powstania/rozwoju przedsiębiorstwa,
 • wykreowaniem produktu/marki,
 • określeniem grup docelowych,
 • zmapowania strategii marketingowej.
Nasze wartości

WARTOŚCI

Wolność – zdobywając nową wiedzę, umiejętności, rozwiązania –  człowiek, firma, organizacja może dokonywać wyboru, przez co staje się wolny. 
Uczciwość – nie obiecujemy gruszek na wierzbie, prowadzimy klientów do wyznaczonych przez nich celów prywatnych, biznesowych, kariery. 
Rozwój – jedyne co jest pewne to zmiana, ciągły rozwój i doskonalenie naszych usług sprawia, że Nasi klienci przechodzą zmiany łagodnie w sposób dla nich najbardziej odpowiedni.
Ciekawość – człowiek ciekawy znajduje to, czego szuka, pracujemy z biznesem, edukacją, osobami prywatnymi, jesteśmy ciekawi nowych rozwiązań. 
Wiara – wierzymy, że każdy może osiągnąć sukces w miarę swoich możliwości i predyspozycji, my w tym pomagamy. 

GŁÓWNY CEL FIRMY

dostarczanie usług na najwyższym poziomie w ramach obejmującym daną tematykę z zakresu zarządzania, sprzedaży, biznesu, umiejętności interpersonalnych, rozwoju osobistego, rozwoju firmy.

ZNAJDZIESZ U NAS:

– coacha: executive, menadzerskiego, kariery, biznesu, life,
– trenera: biznesu, sprzedaży, edukacji, kompetencji coachingowych, komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą,
mentora, doradcę biznesowego,
superwizora pracy coacha, pracowników na ich stanowiskach pracy.

Logo cstcoaching
JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

Usługa rozwojowa wykonywana jest przez prowadzenie szkoleń zamkniętych i otwartych, procesów coachingowych, treningów of the job, doradztwa, mentoringu oraz superwizji. Oferowane usługi świadczone są na najwyższym poziomie. Zakres oraz poziom przekazywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dostosowany jest do oczekiwań klientów.

 • rzetelne przygotowanie usługi w oparciu o potrzeby klienta oraz wytyczne zawarte w Polskiej Ramie Kwalifikacyjnej dotyczące opisu kompetencji: wiedzy, umiejętności i postawy, z określeniem efektów kształcenia, dostosowane do poziomu edukacyjnego.
 • profesjonalne wykonywanie usług,
 • ewaluację wykonywanych usług,
 • analizę osiąganych efektów kształcenia,
 • doskonalenie programów edukacyjnych, dostosowywanych do zmieniającego się rynku,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji kadry wykonującej usługi,
 • zdobywanie certyfikatów poświadczających umiejętności oraz prawo do ich wykonywania,
 • zdobywanie akredytacji świadczących o kontroli i stosowania odpowiednich procedur przy wykonywaniu usług.

Nasze standardy potwierdził audyt, nadając certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 . LISTA FIRM Z AKREDYTACJĄ

Anita Orzechowska

ANITA ORZECHOWSKA

Zapraszm do współpracy 🙂

WYKASZTAŁCENIE

Magister Doradztwa i Coachingu, Ekonomista, Dyplomowany i Certyfikowany coach.

AKREDYTACJE I UPRAWNIENIA

 1. Master Praktyk NLP,
 2. Akredytowany Coach Izby Coachingu,
 3. Akredytowany Coach ICF PCC, 
 4. Akredytowany Superwizor Izby Coachingu,
 5. Mentor Coach ICF – więcej SUPERWIZJA i ROZWÓJ COACHA,
 6. Licencjonowany użytkownik kwestionariusza MTQ48 TEST DO DIAGNOZY ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ,
 7. Train The Trainer Points of You®,
 8. AgilePM® Agile Project Management.

STOWARZYSZENIA BRANŻOWE, CZŁONKOSTWO

 1. Anita Orzechowska jest członekiem międzynarodowej organizacji coachingowej International Coaching Federation Global i Polska: CZŁONEK ICF
 2. CST Coaching, jako firma jest członkiem branżowej izby gospodarczej Izba Coachingu: CZŁONEK IC
 3. Anita Orzechowska jest Członkiem Prezydium (Zarządu) Izby Coachingu, kadencja: 2018-2020, 2021-23, Dyrektor oddziału Izby Coachingu Kujawsko – Pomorskie: WŁADZE IZBY COACHINGU

DOŚWIADCZENIE

Współpraca z uczelniami wyższymi CDV Poznań, UKW Bydgoszcz, UMK Toruń, WSG Bydgoszcz.

Posiada: ponad 20 lat doświadczenia pracy z biznesem, związana z zarządzaniem sprzedażą i strukturami organizacji. Obecnie wykorzystuje to doświadczenie głównie pracując projektowo w krótkich i długoterminowych zleceniach, dla wielu klientów z różnych branż, jako doradca zewnętrzny.

Prowadzi projekty rozwojowe stosując: audyty, diagnozy potrzeb, szkolenia grupowe, training of the job / coaching of the job, sesje coachingowe indywidualne i grupowe, mentoring, doradztwo, superwizję dostosowując metodę do potrzeb lub łącząc je.

Pracuje z: prezesami, TOP managmentem, właścicielami MMŚ przedsiębiorstw, managerami, brygadzistami i pracownikami produkcyjnymi, specjalistami, lekarzami, doradcami, młodzieżą od 15 roku życia, nauczycielami, studentami, NEED – sami, bezrobotnymi i klientem indywidualnym.

Autorka: programów szkoleniowych, uczy profesjonalnego coachingu, kompetencji coacha, managera, handlowca. Trener coachów i superwizor dla studentów studiów podyplomowych Coaching na UKW. Współtwórca Pracowni Rozwoju Coachingu przy UKW w Bydgoszczy oraz Spichlerze Rozwoju.

Logo - akredytowany coach
Logo - Jestem Coachem - Izba Coachingu
Logo - Akredytowany Superwizor