fbpx
+48 691 213 623 kontakt@cstcoaching.pl

Coach biznesowy, psycholog, online

PsychoHolistic Anita Orzechowska

Coach biznesowy od tego wszystko się zaczęło. Rozwój przedsiębiorstw oraz organizacji stanowi główny profil naszej działalności. Jesteśmy firmą szkoleniowo – doradczą oferującą̨ usługi rozwojowe: coaching, szkolenia, mentoring, pomoc psychologiczna, konsultacje kryzysową, psychotraumatologia szkolenia, szkolenia coachingu, counseling, superwizję, terapia online w rożnych obszarach – zgodnie z potrzebami klienta (osób fizycznych oraz prawnych np.: menedżerów, trenerów, specjalistów). Gwarantujemy w ramach uczestnictwa w usługach najwyższą jakość. Dzięki temu Nasi klienci mogą efektywniej zarządzać, motywować, angażować siebie i innych.

Traktujemy Naszych klientów z szacunkiem,

zachowujemy pełną poufność i bezpieczeństwo procesu. Wiemy, że każdy temat jest ważny, wymaga dużej uważności, empatii, zrozumienia. Niezależnie jaka jest forma kontaktu, chcemy aby nasi klienci czuli się dobrze podczas sesji online oraz w kontakcie bezpośrednim w biurze. Każda konsultacja online, spotkanie u klienta czy w Naszym gabinecie ma wyjątkowy charakter. Zależy Nam, aby Nasi klienci w całkowitym zaufaniu do siebie, prowadzącego mogli odzyskać wiarę w siebie i w swoje możliwości. Korzystając w pełni z własnej sprawczości, zasobów byli w stanie zarządzać własnym życiem prywatnym, zawodowym, biznesem, zespołami realizując cele i marzenia. Życie to nie gra online, jest tylko jedno. Pracę z klientem opieramy o trzy fundamenty z obszaru psychologii stosowanej: Kryzysu, Pozytywnej i Coachingu.

Kiedy zaczyna pracę coach biznesowy?

Czasy w jakich żyjemy są stresujące i emocjogenne co sprawia, że trafiają do Nas osoby w silnym stresie lub i kryzysie emocjonalnym zarówno jako klienci prywatni jak i korporacyjni. Tu pracujemy narzędziami z psychologii kryzysu. Prowadzimy wówczas intensywną redukcję stresu, interwencje kryzysowe, aby Nasi mieli szanse przy osiąganiu celów. Kolejny krok to powrót do równowagi, wellbeing, osiąganie dobrostan. Dopiero wówczas możliwa jest skuteczność coachingu a nasi klienci dzięki coachingowi mogą doświadczyć rozwoju pokryzysowego. 

Definicja coachingu, definicja mentoringu

definicja nie jest prosta. Łatwiej jest określić czym coaching nie jest. Można spotkać się z różnymi określeniami ważne jest, że coach towarzyszy klientowi w procesie coachingu. Rola coacha sprowadza się do omówienia z klientem cel coachingu, coachowie pracują na zasobach klientów z ich wartościach, przekonaniach, coachingu ma za zadanie pokazanie klientowi rzeczy, których nie widzi, nie chce widzieć, a narzędzia pracy coacha mają ułatwić odnaleźć klientowi jego własną drogę do sukcesu. Coachingowi klienci ustalają samodzielnie cel, wówczas coach  to moderuje. W pracy coachingowej ważne jest, aby klient miał przestrzeń do refleksji, mógł postawić sobie konkretniejsze cele, w pracy coachingowej klient odpowiada za to co, gdzie, kiedy i jak zrobi lub nie. Klient coachingu jest zasobny i sprawczy, jest odpowiedzialny za siebie i swoje życie. Definicja coachingu EMCC

Są różne rodzaje coachingu. Więcej o tym w zakładce – coaching.

W zakresie profesjonalnego coachingu prowadzą coachowie , absolwenci studiów life coaching, szkoleń, gdzie poznali obszary psychologii coachingu, historię rozwoju coachingu, różne program life coaching, coaching zawodowy tak, aby móc w pełni profesjonalnie zajmować się tematami wnoszonymi przez klientów. Od strony klienta uświadomienie sobie czym coaching jest, co w pracy life coacha stanowi wspólną coachingu i mentoringu drogę, że klient coacha musi zrozumieć na czym polega ta praca. Kompetencje coacha świetnie sprawdzają się w pracy mentoringowej. Na czym polega coaching biznesowy? Coach Biznesowy pracuje w obszarze biznesu, jego utworzenia, prowadzenia i rozwoju.

MISJA:

Naszą misją jest tworzenie nowej jakości Twojego życia, biznesu, kariery. Pomagamy w kryzysie i wspieramy w rozwoju pracowników, menedżerów i osoby indywidualne.

Osobom prywatnym oferujemy sesje coachingu indywidualnego skupione wokół tematów życiowych, postawy asertywnej, pewności siebie. Do firm oraz organizacji kierujemy kompleksowe wsparcie zarówno w obszarze podstawowych kwestii związanych z funkcjonowaniem, jak i kompetencji pracowników, właścicieli czy menadżerów poszczególnych szczebli w formie indywidualnych sesji coachingu, jako coaching osobisty, coaching indywidualny zespołowej i jako coaching grupowy.

Rodzaje coachingu, inne formy wsparcia 

coaching indywidualny, grupowy i zespołowy, dla biznesu i osób prywatnych, dla menedżerów, właścicieli firm, finansowy, executive, coaching kryzysowy, pomoc psychologiczna online, terapia online, psychoterapia online, terapia psychotraumatologiczna, terapia wielowymiarowa,

JAK WSPIERAMY BIZNES?

W obszarze mentor biznesowy, coach biznesowy:

 • doradztwo biznesowe, doradztwo personalne – diagnoza potrzeb, audyt funkcjonalności, zarządzanie zmianą w organizacji, tworzenie i wprowadzanie Kultury Organizacyjnej,
 • szkolenie indywidualne / mentoring executive – zarządzanie, przywództwo, strategie prowadzenia biznesu,
 • mentoring / coaching w obszarze rozwoju potencjału, efektywności osobistej, rozwoju mocnych stron i niwelowanie ograniczeń, praca na przekonaniach i wartościach,
 • counseling biznesowy – wsparcie w kryzysowej sytuacji, redukcja stresu, radzenie sobie z emocjami, odbudowa energii mentalnej, praca z traumami, które przeszkadzają w pracy zawodowej, wypalenie zawodowe,
 • coaching kryzysowy, terapia pozytywna kryzysu, kryzysowo-rozwojowy mentoring finansowy – wypalenie zawodowe, kryzys finansowy, zagrożenie upadłością, niedostosowanie tempa zmian w organizacji do transformacji rynkowych, rotacje, konflikty.

Psycholog biznesu

 • rekrutacja i selekcja,
 • szkolenia i rozwój,
 • zarządzanie zmianą,
 • wspomaganie zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników,
 • diagnostyka organizacyjna i badania,
 • doradztwo w zakresie zarządzania talentami i planowania kariery,
 • zarządzanie konfliktami i negocjacje,
 • optymalizacja środowiska pracy.

 

W zależności od potrzeb, możliwości i charakteru wsparcia klienta, preferujemy, np.:

 1. konsultacja wstępna – to wywiad pogłębiony dotyczący potrzeb, możliwości i charakteru wsparcia, wytyczenie głównego obszaru oraz zakresu wsparcia, kontrakt – na co się umawiamy, ustalenie celu na wsparcie, trwa od 1 do 1,5 godziny.
 2. sesje interwencyjne / proces wielosesyjny – praca właściwa – w zależności od potrzeb określonych podczas konsultacji wstępnej, trwa od 1 do 1,5 godziny.
Wsparcie mikroprzedsiębiorcom coach biznesowy
 • doradztwo biznesowe online, mentoring finansowy,
 • mentoring biznesowy, mentoring biznesowy indywidualny online,
 • coaching biznesowy, kryzysowy online
 • kompleksowe wsparcie w wyznaczeniu strategii, wizji, wartości, misji firmy, miękkiego HR,
 • konsultacja kryzysowa,, konsultacja psychologiczna, psychotraumatologia szkolenie psychoedukacyjne pozwalajace zdobyć kompetencje w zakresie udzielania pomocy,
 • szkoła coachingu, szkolenia rozwojowe, 
 • terapia wielowymiarowa traumatologiczna, 

Coaching wspiera klienta w podejmowaniu ważnych kwestii dotyczących prowadzenia mikrobiznesu. Można tego dokonać podczas procesu indywidualnego coachingu. W pracy coacha ważne jest, aby towarzyszyć klientowi w jego drodze.

W procesie coachingu

dokonywane mogą być zmiany na poziomie tożsamości o charakterze transformującym.

Dajemy wsparcie dla działów HR/kadr małych, średnich i dużych firm w rozwoju potencjału klienta poprzez:

 • coaching menadżerski, executive (przywódczy), kompetencyjny, kariery, coach biznesowy online, 
 • coaching kryzysowy, counseling kryzysowy online, 
 • psychotraumatologia szkolenia pomoc osobom dotkniętym mobbingiem, przemocą w miejscu pracy, redukcja stresu, zarządzanie emocjami, równowaga życiowa, konsultacja psychologiczna online, 
 • terapia wielowymiarowa traumatologiczna,
 • szkoła coachingu, szkolenia rozwojowe, 

oraz

 • przekazywanie wiedzy poprzez szkolenia dla kadry zarządczej w zakresie kompetencji coacha,
 • szkolenia, materiały edukacyjne na platformie e-learningowej online.

Tu również dzięki coachingowi klienci mają łatwiejsza drogę w osiąganiu celów. Rozwój osobisty klienta jest dla nas najważniejszy. Celem zarówno coachingu jak i innych form wsparcia, jest pomoc w życiu zawodowym, prowadzeniu zespołów, podejmowaniu decyzji strategicznych.

JAK WSPIERAMY KLIENTA INDYWIDUALNEGO?

Dajemy wsparcie kobietom, rodzicom, młodzieży poprzez:

 

WARTOŚCI I CEL GŁÓWNY

 1. Wolność – uwalniamy od cierpienia, kryzysu, stresu, trudnych emocji, dzięki temu nasi klienci są w stanie zdobywać nową wiedzę, umiejętności, rozwiązania, spełniać marzenia i realizować cele.
 2. Rozwój – jedyne co jest pewne to zmiana, ciągły rozwój i doskonalenie naszych usług sprawia, że Nasi klienci przechodzą zmiany łagodnie w sposób dla nich najbardziej odpowiedni.
 3. Ciekawość – człowiek ciekawy znajduje to, czego szuka, pracujemy z biznesem, edukacją, osobami prywatnymi, jesteśmy ciekawi nowych rozwiązań.
 4. Równowaga życiowa  – dzięki niej jesteś w stanie osiągnąć dobrostan, szczęście cieszyć się życiem prywatnym, zawodowym i w biznesie. 

GŁÓWNY CEL FIRMY

dostarczanie usług na najwyższym poziomie w ramach obejmującym daną tematykę z zakresu zarządzania, sprzedaży, biznesu, umiejętności interpersonalnych, rozwoju osobistego, rozwoju firmy, wsparcia w kryzysie sytuacyjnym i emocjonalnym, równowadze życiowej, dobrostanie.

ZNAJDZIESZ U NAS USŁUGI STACJONARNE ORAZ ONLINE:

 • coacha: executive, menedżerskiego, kariery, biznesu, life,
 • specjalistę od silnego stresu i kryzysu: konsultanta, coacha, counselora,
 • trenera: biznesu, sprzedaży, edukacji, kompetencji coachingowych, komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą,
 • mentora, doradcę biznesowego,
 • superwizora dla coachów, mentorów, menedżerów,  trenerów.

SUS 2.0 zgodnie z Standard Usług Rozwojowych

Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych SUS 2.0

Standard Usług Zdalnego Uczenia się

UMÓW SPOTKANIE ONLINE

Możesz spotkać się w u Nas biurze, lub umówić się na spotkanie w swojej firmie. Zacznij od ustalenia terminu.

Możesz umówić sie na pierwsze spotkanie online i skrzystać od razu z pomocy

UMÓW PIERWSZE SPOTKANIE ONLINE

Mozesz tez umówić sie przez Znany Lekarza

Anita Orzechowska - ZnanyLekarz.pl
coach biznesowy Anita_Orzechowska coaching_online

ANITA ORZECHOWSKA

Pomagam w kryzysie i wspieram w rozwoju.

W większości trafiają do mnie osoby w silnym stresie ostrym lub chronicznym lub/i kryzysie emocjonalnym PTSD, cPTSD. Zanim przejdę do pracy rozwojowej udzielam interwencji kryzysowej lub terapii psychotraumatologicznej.  Kiedy klient dochodzi do swojej równowagi, rzeczywiście do swojej normy psychofizycznej możemy wreszcie wspólnie ocenić. Czy potrzebuje dalszej terapii? Czy jest zdrowym dorosłym i ostatecznie może rozwijać swój potencjał? Wówczas podejmuję własciwa prcę terapeutyczną lub/i rozowjową. 

Nie ma znaczenia czy źródłem problemu jest życie prywatne zawodowe czy biznes.

Wspieram w rozwoju organizacje i osoby indywidualne oraz usprawniam przejście przez kryzys sytuacyjny w organizacji i życiu prywatnym pomagając w wyjściu z kryzysu emocjonalnego:

W biznesie

 • usprawniam funkcjonowanie zespołów,
 • pomagam wyjść z kryzysu sytuacyjnego poprzez usprawnianie komunikacji interpersonalnej i kryzysu emocjonalnego, który temu towarzyszy,
 • pomagam w odbudowie energii mentalnej oraz funkcji poznawczych liderów/ menadżerów i klienta indywidualnego,
 • wspieram w kreowaniu twórczych rozwiązań na problemy firmowe, w biznesie, zawodowe i prywatne.

WYKSZTAŁCENIE ANITA ORZECHOWSKA

 • Jednolite studia psychologiczne – Magister psychologii,
 • Studia coachingu Magister Doradztwa i Coachingu, specjalność Coach biznesowy,
 • Ekonomista, 
 • pierwszy Dyplom Studiów Podyplomowych: Coaching, podyplomowe studia coachingu,
 • drugi Dyplom Studiów Podyplomowych: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej,
 • trzeci Dyplom Studiów Podyplomowych: Psychotraumatologia.
 • Przygotowanie pedagogiczne – studia Podyplomowe.

Edukacja pozaformalna: Certyfikowany Menedżer coach (2002), Certyfikowany coach Akredytowanego programu ACSTH ICF, Certyfikat Kursu dla superwizorów coachingu, Zaświadczenie MEN Practitioner NLP, Certyfikat Master Practitioner NLP, Certyfikowany kurs Konsultant Kryzysowy, Certyfikowany kurs Coach/Mentor Kryzysowy. Roczne studium psychoterapii CBT. 

Podstawy: Terapia Tańcem, Prowokatywność, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, inne, o więcej zapytaj :-).

AKREDYTACJE, CERTYFIKATY, UPRAWNIENIA więcej

 • Master Praktyk NLP, 
 • Polska Akredytowany Coach Izby Coachingu, IC,
 • Europa Akredytowany Mentor i Coach EIA Senior Practitioner EMCC, 
 • Cały świat Akredytowany Coach ICF PCC, 
 • Akredytowany Superwizor Izby Coachingu, IC
 • Podstawy Certyfikowany Konsultant Kryzysowy IPTK,
 • Zaawansowany Certyfikowany Mentor Coach Kryzysowy IPTK,
 • Certyfikowany Kryzysowo rozwojowy mentor finansowy IPTK,
 • Mentor ICF – więcej SUPERWIZJA i ROZWÓJ COACHA,
 • Licencjonowany użytkownik kwestionariusza MTQ48 TEST DO DIAGNOZY ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ,
 • Train The Trainer Points of You®,
 • AgilePM® Agile Project Management.

CZŁONKOSTWO, STOWARZYSZENIA

 1. Anita Orzechowska coach biznesowy jest członkiem międzynarodowej organizacji coachingowej European Mentoring & Coaching Council Global i Polska: CZŁONEK EMCC
 2. CST Coaching, jako firma jest członkiem branżowej izby gospodarczej Izba Coachingu: CZŁONEK IC
 3. Anita Orzechowska była Członkiem Prezydium (Zarządu) Izby Coachingu: 2018-2021, była Dyrektorem oddziału Kujawsko – Pomorskie 12.2018-06.2020:Anita Orzechowska w Izbie

DOŚWIADCZENIE JAKO COACH BIZNESOWY

Posiada: ponad 20 lat doświadczenia pracy z biznesem, związana z zarządzaniem sprzedażą i strukturami organizacji. Obecnie wykorzystuje to doświadczenie głównie pracując projektowo w krótkich i długoterminowych zleceniach, dla wielu klientów z różnych branż, jako doradca zewnętrzny.

Prowadzi projekty rozwojowe stosując: audyty, diagnozy potrzeb, szkolenia grupowe, training of the job / coaching of the job, sesje coachingowe indywidualne i grupowe, mentoring, doradztwo, superwizję dostosowując metodę do potrzeb lub łącząc je.

Pracuje z: prezesami, TOP managmentem, właścicielami MMŚ przedsiębiorstw, managerami, brygadzistami i pracownikami produkcyjnymi, specjalistami, lekarzami, doradcami, młodzieżą od 16 roku życia, nauczycielami, studentami, NEED – sami, bezrobotnymi i klientem indywidualnym.

Autorka: programów szkoleniowych, uczy profesjonalnego coachingu, kompetencji coacha, managera, handlowca. Trener coachów i superwizor dla studentów: studia podyplomowe: Coaching na UKW, Zarządzanie i Usługi Turystyczne. Współautorka programu studiów magisterskich Zarządzanie i Coaching WSG Bydgoszcz. Współtwórca Pracowni Rozwoju Coachingu przy UKW w Bydgoszczy oraz Spichlerze Rozwoju. Współpracowała do tej pory z uczelniami wyższymi CDV Poznań, UKW Bydgoszcz, UMK Toruń, WSG Bydgoszcz.

 

Certyfikaty, zaświadczenia dla firmy CST Coaching Anita Orzechowska

 

Coach biznesowy Certyfikat SuS 2 dla CST Coaching Anita Orzechowska
Certifikat__członkostwo_IC_Anita Orzechowska_2024

 

Akredytacje Coacha, Mentora, Superwizora coachingu dla Anita Orzechowska

Informacje o akredytacji znajdziesz również na stronie Izba Coachingu

Więcej o coachingu znajdziesz na stronie https://www.cstcoaching.pl/coaching-online/ 

Coach biznesowy Akredytacja Superwizora IC Anita Orzechowska

 

Pozostałe certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy w zakładce

certyfikaty-dyplomy-anita-orzechowska

 

coach biznesowy certyfikat jakości SUS 2.0 logo
coach biznesowy odporność psychiczna MTQ48 logo

DLA BIZNESU

Programy rozwojowe, szkolenia, doradztwo, coaching, zapytaj o ofertę lub skorzystaj z gotowych rozwiązań, konsultacja kryzysowa WIĘCEJ...

OFERUJEMY

Zapyaj o ofertę: szkolenia, kursy, doradztwo, mentoring, superwizja, testy Odporność Psychiczna, ocena pracowniacza, coaching, poradnictwo psychologiczne, konsultacja kryzysowa WIĘCEJ...

KONSULTACJA KRYZYSOWA

PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA  PFA, To wsparcie emocjonalnego w trudnych sytuachach kryzysowych,  WIECEJ...

COACHING

To forma wsparcia w rozwoju, dla osób w stanie zasobnym. Jeżeli nie wiesz czy Tówj temat jest na coahcing, skorzystaj z Konsultacji Wstepnęj lub Konsultacji Kryzysowej, WIECEJ...

KURSY ONLINE

Programy rozwojowe na platformie e-learningowej, WIĘCEJ...

Verified by MonsterInsights