fbpx
+48 691 213 623 kontakt@cstcoaching.pl

Psychotraumatolog praca z traumą online

Psychotraumatologia jak to rozumieć?

Psychotraumatologia jest to dziedzina psychologii, w zakresie której odbywa się pomoc osobom po drastycznych, trudnych przeżyciach zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej, biznesowej, np.: utrata majątku, finansów, bankructwo, upadłość firmy, masowe zwolnienia z pracy, mobbing, przemoc fizyczna i psychiczna, napaści molestowanie oraz wszelkie zdarzenia katastroficzne o wymiarze o wymiarze nagłych niespodziewanych zdarzeń losowych, naturalnych, gospodarczych lub o wysokim poziomie stresu. Jest interdyscyplinarną dziedziną, łączącą elementy psychologii, psychiatrii, neurobiologii, socjologii, pedagogiki i innych nauk. Wiedzy tej potrzebuje psychotraumatolog, aby pełniej zrozumieć traumę psychiczną jak również jej wpływ na jednostki i społeczeństwo.

Specjaliści w tej dziedzinie, posiadają szczególne kompetencje w psychotraumatologii, pozwalające im skutecznie diagnozować i leczyć zaburzenia związane ze zjawiskiem traumy, takie jak zespół stresu pourazowego (PTSD). Profesjonalna terapia po traumie, prowadzona przez wykwalifikowanych psychotraumatologów, odgrywa kluczową rolę w pomocy osobom doświadczającym traumy, umożliwiając im przetwarzanie i przeżywanie traumy w sposób zdrowy.

Psychotraumatologia mobbing

Psychotraumatologia co to jest w biznesie?

Porusza problematykę rezyliencji, odporności psychicznej na stres, presje i wyzwania, czyli umiejętność adaptowania się ludzi do zmieniających się warunków otoczenia. Jej zakres dotyczy rozumienia specyfiki traumatycznych przeżyć. Bądź co bądź  przez wiele lat żyją z traumą poszkodowani przez kryzysowe zdarzenia, tzw. traumatyczna pamięć. W terapii wielowymiarowej traumatologii terapeuta przygląda się mechanizmom radzenia sobie z doświadczeniami zagrożenia życia oraz ich długofalowym konsekwencjom.

Psychotraumatologia co to za obszar pomocy?

Jednym słowem rozpoznawanie doświadczeń, ponadto ich objawy i konsekwencje.  Ostatecznie terapeuta rozpoznaje zaburzenia emocjonalne, stres pourazowy (PTSD, cPSTSD), zaburzenia psychosomatyczne, możliwości wystąpienia samobójstwa, autoagresji czy trudności adaptacyjne. Diagnozowanie stanu psychicznego klienta także zapobieganie rozwojowi stresu pourazowego jest możliwe dzięki interwencji psychologicznej. Terapia wielowymiarowa może być grupowa i indywidualna.

Jak psychotraumatolog pomaga w traumie?

W terapii psychotraumatologicznej istotne jest indywidualne podejście i dopasowanie technik terapeutycznych do potrzeb i możliwości pacjenta. Dlatego terapeuta pracuje z pacjentem w procesie wspólnego budowania ścieżki zdrowienia, aby odbudować zdrowie psychiczne i przywrócić równowagę psychiczna i dobrostan. Terapia jest skierowana na pomoc osobom dotkniętym traumą.  W szczególności nakierowana jest na proces zdrowienia i przekształcania negatywnych skutków tego doświadczenia w rozwój postkryzysowy. 

Metody psychotraumatologii

Jak radzić sobie z traumami?

Metody psychotraumatologii są zatem zintegrowanym procesem, który uwzględnia zarówno interwencje terapeutyczne, jak i wsparcie emocjonalne, edukacyjne oraz społeczne. Celem jest nie tylko leczenie zaburzeń po traumie, ale również promowanie ogólnego zdrowia psychicznego i zapewnienie, aby osoby doświadczające stresu pourazowego mogły prowadzić pełne i satysfakcjonujące życie w daniu o zdrowie psychiczne.

1. Regulacja emocji i stresu:

Terapia pomaga w nauce skutecznych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami i regulacji stresu związanego z traumą. Obejmuje to techniki oddechowe, relaksacyjne tudzież  mindfulness. Ostatecznie pomagają one klientom opanować lęki i stres związany z traumatycznymi wspomnieniami.

W trakcie terapii psychotraumatologicznej można wykorzystywać techniki relaksacji takie jak trening autogenny Schultza 

2 Bezpieczne i kontrolowane przetwarzanie traumy:

Profesjonalna pomoc psychologiczna jest wówczas, gdy terapeuta umożliwia osobie przetwarzanie i integrowanie swojego doświadczenia. Poprzez rozmowy, terapeuta pomaga w zrozumieniu i zmniejszeniu wewnętrznej dystrybucji traumy, umożliwiając stopniowe przekształcanie negatywnych emocji i przekonań. Terapeuta może wykorzystać różne metody, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia Simontona. Również terapia narracyjna lub terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), aby pomóc w odreagowaniu emocji, zmniejszeniu lęku i przepracowaniu trudnych wspomnień.

Jak pomaga Psychotraumatologia?

Metody pracy z traumą są różnorodne i mogą obejmować terapię poznawczo-behawioralną, która jest jedną z najskuteczniejszych metod terapii zaburzeń po traumie. Pomoc psychotraumatologii nie ogranicza się jednak tylko do interwencji terapeutycznych; obejmuje również szeroki zakres wsparcia psychologicznego, które jest niezbędne dla osób doświadczających dotkliwych sytuacji. Profesjonalna pomoc psychologiczna w zakresie psychotraumatologii ma na celu nie tylko leczenie istniejących zaburzeń, ale także zapobieganie długotrwałym skutkom psychicznym.

Zaburzenia związane ze zjawiskiem traumy wymagają kompleksowego podejścia, w którym ważną rolę odgrywa uwzględnienie psychologii traumy w terapii. To podejście pomaga w skutecznym radzeniu sobie z traumą, a także w odbudowie zdrowia psychicznego. Metody terapii zaburzeń po traumie są stale rozwijane i udoskonalane, co przekłada się na większą skuteczność leczenia.

Diagnoza traumy

Diagnoza traumy jest pierwszym krokiem w procesie terapeutycznym i wymaga od terapeuty nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych. Pomoc osobom doświadczającym traumy zaczyna się już na tym etapie, poprzez stworzenie przestrzeni, w której pacjent może czuć się bezpiecznie i być słyszany. Profesjonalna terapia po traumie, oprócz bezpośredniego leczenia, może również obejmować edukację pacjenta na temat przeżywanie traumy oraz strategii radzenia sobie z traumą.

Diagnoza zaburzeń, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD), wymaga od psychotraumatologa głębokiej wiedzy i zrozumienia mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw reakcji na kryzysowe wydarzenie. Zaburzenia te mogą manifestować się na wiele sposobów, w tym poprzez lęki, flashbacki, problemy ze snem, nadmierną czujność czy unikanie sytuacji przypominających o trudnym czasie. Proces diagnozy traumy zazwyczaj rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu klinicznego, który pozwala terapeucie na zrozumienie historii traumy pacjenta oraz obserwacji objawów. Ważne jest również uwzględnienie psychologii traumy w terapii, co obejmuje zrozumienie, jak różne doświadczenia trudne wpływają na psychikę pacjenta i jak mogą one kształtować jego reakcje i zachowania. Profesjonalna diagnoza jest kluczowa dla zaplanowania skutecznej terapii i może obejmować różnorodne metody oceny, takie jak skalowanie objawów, testy psychologiczne oraz, w niektórych przypadkach, konsultacje z innymi specjalistami. Właściwa diagnoza pozwala na zastosowanie najbardziej odpowiednich metod pracy z traumą, co jest niezbędne dla efektywnego leczenia i wsparcia pacjenta w procesie zdrowienia.

Kompetencje w psychotraumatologii są niezbędne, aby móc skutecznie wspierać osoby w trakcie ich drogi do zdrowienia. Specjaliści są szkoleni, aby rozumieć złożoność traumy i jej wpływu na jednostkę, co pozwala na dostosowanie metody pracy z traumą do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wsparcie to ma na celu nie tylko przyniesienie ulgi w cierpieniu, ale również odbudowanie poczucia kontroli i samodzielności.

Kiedy już wyjdziesz z traumy możesz skorzystać ze wsparcia w rozwoju pokryzysowym np. coaching biznesowy czy coaching życiowy więcej 

Zapraszam

Anita Orzechowska

Psychotraumatolog, interwent kryzysowy, specjalista od wzrostu pokryzysowego – coach kryzysowy.

Verified by MonsterInsights