fbpx
+48 691 213 623 kontakt@cstcoaching.pl

Psychotraumatolog praca z traumą online

Psychotraumatologia jak to rozumieć?

Psychotraumatologia jest to dziedzina psychologii, w zakresie której odbywa się pomoc osobom po traumatycznych przeżyciach zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej, biznesowej, np.: utrata majątku, finansów, bankructwo, upadłość firmy, masowe zwolnienia z pracy, mobbing, przemoc fizyczna i psychiczna, napaści molestowanie oraz wszelkie zdarzenia katastroficzne o wymiarze traumatycznym lub o wysokim poziomie stresu. Psychotraumatologia jest interdyscyplinarną dziedziną, łączącą elementy psychologii, psychiatrii, neurobiologii, socjologii, pedagogiki i innych nauk. Wiedzy tej potrzebuje psychotraumatolog, aby pełniej zrozumieć traumę psychiczną jak również jej wpływ na jednostki i społeczeństwo.

Psychotraumatologia mobbing

Psychotraumatologia co to jest?

Porusza problematykę rezyliencji, odporności psychicznej na stres, presje i wyzwania, czyli umiejętność adaptowania się ludzi do zmieniających się warunków otoczenia. Jej zakres dotyczy rozumienia specyfiki traumatycznych przeżyć. Bądź co bądź  przez wiele lat żyją z traumą poszkodowani przez kryzysowe zdarzenia, tzw. traumatyczna pamięć. W terapii wielowymiarowej traumatologii terapeuta przygląda się mechanizmom radzenia sobie z doświadczeniami zagrożenia życia oraz ich długofalowym konsekwencjom.

W jakim obszarze pomaga psychotraumatologia?

Jednym słowem rozpoznawanie traumatycznych doświadczeń, ponadto ich objawy i konsekwencje.  Ostatecznie terapeuta rozpoznaje zaburzenia emocjonalne, stres pourazowy (PTSD, cPSTSD), zaburzenia psychosomatyczne, możliwości wystąpienia samobójstwa, autoagresji czy trudności adaptacyjne. Diagnozowanie stanu psychicznego klienta także zapobieganie rozwojowi stresu pourazowego jest możliwe dzięki interwencji psychologicznej. Terapia wielowymiarowa może być grupowa i indywidualna.

Jak psychotraumatologia pomaga w traumie?

W terapii psychotraumatologicznej istotne jest indywidualne podejście i dopasowanie technik terapeutycznych do potrzeb i możliwości pacjenta. Dlatego terapeuta pracuje z pacjentem w procesie wspólnego budowania ścieżki zdrowienia. Ponadto praca nad przywracaniem równowagi i osiąganiem długoterminowego zdrowia psychicznego.Terapia psychotraumatologiczna jest skierowana na pomoc osobom dotkniętym traumą.  W szczególności nakierowanan jest na proces zdrowienia i przekształcania negatywnych skutków traumatycznego doświadczenia w rozwój postkryzysowy. 

1. Regulacja emocji i stresu:

Terapia pomaga w nauce skutecznych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami i regulacji stresu związanego z traumą. Obejmuje to techniki oddechowe, relaksacyjne tudzież  mindfulness. Ostatecznie pomagają one klientom opanować lęki i stres związany z traumatycznymi wspomnieniami.

W trakcie terapii psychotraumatologicznej można wykorzystywać techniki relaksacji takie jak trening autogenny Schultza 

2 Bezpieczne i kontrolowane przetwarzanie traumy:

Terapeuta umożliwia osobie przetwarzanie i integrowanie traumatycznego doświadczenia. Poprzez rozmowy, terapeuta pomaga w zrozumieniu i zmniejszeniu wewnętrznej dystrybucji traumy, umożliwiając stopniowe przekształcanie negatywnych emocji i przekonań. Terapeuta może wykorzystać różne metody, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia Simontona. Również terapia narracyjna lub terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), aby pomóc w odreagowaniu emocji, zmniejszeniu lęku i przepracowaniu trudnych wspomnień.

 

Kiedy już wyjdziesz z traumy możesz skorzystać ze wsparcia w rozwoju pokryzysowym np. coaching biznesowy czy coaching życiowy więcej 

Verified by MonsterInsights