fbpx
+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl

II. ROZWÓJ BIZNESU

Wsparcie dla biznesu małych, średnich i dużych firma i organizacji określamy na podstawie zapytania ofertowego i wstępnej analizy potrzeb rozwojowych.

Gotowe rozwiązania kierujemy do mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób lub samozatrudnionych.

Wspieramy w rozwoju biznesu w zakresie:

1. Diagnoza potrzeb rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw (dla mikroprzedsiębiorstw z dofinansowanem).

2. Nakreślanie wizji, misji, wartości, celów strategicznych firmy: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

3. Rozwój potencjału pracowników nie zależnie od struktury organizacyjnej.

4. Szkolenia z kompetencji menedżerskich w skutecznym ujęciu kompetencji coachingowych.