fbpx
+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl
CST Coaching

Szkoła Coacha PROGRESSIO

W PRZYGOTOWANIU

Efekty

 

Uczestnik po spotkaniu uzyska, w zależności od ilości sesji oraz celu, nad którym pracuje:

1. Nową perspektywę na dane zagadnienie.
2. Wsparcie w wygenerowaniu rozwiązań.
3. Weryfikację możliwości minimalizowania strat w biznesie.
4. Skonfrontuje swoje pomysły dotyczące zmiany modelu biznesowego.
5. Uzyska przestrzeń do generowania rozwiązań na nowe możliwości, oferty w biznesie.
6. Wiedzę i przegląd własnych zasobów.
7. Umiejętność zarządzania sobą.

Przebieg usługi

Uczestnik przed właściwą sesją coachingową otrzyma:

1. Informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji coachingowej.
2. Informacje czym jest coaching, czym różni się od innych form wsparcia: szkolenia, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego, doradztwa oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg.
3. Rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy.
4. Informacje jeżeli zakres tematyczny, obszar, nie będą wpisywały się w zakres coachingu, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach.
5. Dokumenty: Kontrakt, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne, jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

Uczestnik w trakcie spotkań coachingu otrzyma od coacha:
1. Przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego.
2. Wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.
3. Gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.
4. Jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną.
5. Otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.

Uczestnik po odbyciu własnego procesu coachingowego, w zależności od tematu, zakresu, potrzeb, rodzaju celu (transakcyjny, transformacyjny):
1. Ilustruje oczekiwania/plany/cele wobec dalszych działań w sferze życia prywatnego lub/i biznesowego lub/i zawodowego.
2. Rozpoznaje ważne dla siebie/rodziny/biznesu możliwości, obszary do dalszego rozwoju.
3. Odkrywa istotne zmiany w postrzeganiu siebie, innych, otaczającej go rzeczywistości, kompetencji i sprawczości.
4. Adaptuje swoje zasoby w nowych sytuacjach.
5. Demonstruje wrażliwość na potrzeby i oczekiwania swoje, innych, otoczenia.

Z czego składa się usługa

1. Przed właściwą sesją coach przedstawia warunki pracy.

2. Klient otrzymuje umowę kontraktową zawierającą

Wariant I
A. Konsultacja online lub w umówionym miejscu – od 15 – 30 minut.
Możesz umówić się na KONSULTACJE przed zakupem sesji.
https://harmonizely.com/anita-orzechowska/15minut

B. Jedna sesja
Cena:
cena 1 sesji 300 pln,


Wariant II

A. Konsultacja online lub w umówionym miejscu – od 15 – 30 minut.
Możesz umówić się na KONSULTACJE przed zakupem pakietu.
https://harmonizely.com/anita-orzechowska/15minut

B. Pakiet 6 sesji:
coaching biznesowy – 6 spotkań po 60 minut
Praca coacha z klientem powinna trwać kilka spotkań, aby przyniosła trwałe zmiany i pożądane rezultaty pracy.
Cena:
cena 6 sesji 1600 pln.

TERMIN ROZPOCZĘCIA:

W dowolnym momencie możesz wykupić usługę i umówić się na konsultacje a następnie wybrać termin pierwszej sesji.