fbpx
+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl

COACHING MENADŻERSKI, EXECUTIVE

Coaching menadżerski

DLA KOGO:

Coaching menadżerski

1. Menadżerowie i właściciele MSP, pracownicy odpowiedzialni za rozwój, utrzymanie biznesu i zatrudnienia, pracownicy działów personalnych.

CEL: Wsparcie w rozwoju kompetencji zarządczych.

MIERNIKI CELU:

1. Wyznaczenie ważnych dla klienta celów.
2. Odnalezienie wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji.
3. Ustalenie i wdrażanie planu działania.
4. Odkrywanie i efektywne wykorzystanie osobistego potencjału klienta w kontekście rozwoju i strategicznego planowania względem organizacji i zespołów.

Efekty coachingu menadżerskiego

Uczestnik po spotkaniu uzyska, w zależności od ilości sesji oraz celu, nad którym pracuje:

1. Nową perspektywę na dane zagadnienie.
2. Wsparcie w wygenerowaniu rozwiązań.
3. Weryfikację możliwości minimalizowania strat w biznesie.
4. Skonfrontuje swoje pomysły dotyczące zmiany modelu biznesowego.
5. Uzyska przestrzeń do generowania rozwiązań na nowe możliwości, oferty w biznesie.
6. Wiedzę i przegląd własnych zasobów.
7. Umiejętność zarządzania sobą.

Przebieg usługi

Przed właściwą sesją coachingową otrzymasz:

1. Informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji coachingowej.
2. Informacje czym jest coaching, czym różni się od innych form wsparcia: szkolenia, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego, doradztwa oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg.
3. Rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy.
4. Informacje jeżeli zakres tematyczny, obszar, nie będą wpisywały się w zakres coachingu, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach.
5. Dokumenty: Kontrakt, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne, jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

W trakcie spotkań coachingowych otrzymasz od coacha:

1. Przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego.
2. Wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.
3. Gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.
4. Jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną.
5. Otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.

Po odbyciu własnego procesu coachingowego, w zależności od tematu, zakresu, potrzeb, rodzaju celu (transakcyjny, transformacyjny):

1. Ilustruje oczekiwania/plany/cele wobec dalszych działań w sferze życia prywatnego lub/i biznesowego lub/i zawodowego.
2. Rozpoznaje ważne dla siebie/rodziny/biznesu możliwości, obszary do dalszego rozwoju.
3. Odkrywa istotne zmiany w postrzeganiu siebie, innych, otaczającej go rzeczywistości, kompetencji i sprawczości.
4. Adaptuje swoje zasoby w nowych sytuacjach.
5. Demonstruje wrażliwość na potrzeby i oczekiwania swoje, innych, otoczenia.

Z czego składa się usługa

Przed właściwą sesją coach przedstawia warunki pracy, omawia kontrakt dwustronny lub trójstronny. 

Wariant I 

A. Konsultacja online lub w umówionym miejscu – od 15 – 30 minut.
Możesz umówić się na KONSULTACJE przed zakupem sesji.
UMÓW SPOTAKANIE

B. Jedna sesja Coaching menadżerski

  1. Online lub w biurze CST Coaching,
  2. spotkanie – 90 minut.

Cena 1 sesji 500zł brutto

Praca coacha z klientem powinna trwać kilka spotkań, aby przyniosła trwałe zmiany i pożądane rezultaty pracy.

Wariant II

A. Konsultacja online lub w umówionym miejscu – od 15 – 30 minut.
Możesz umówić się na KONSULTACJE przed zakupem pakietu.
UMÓW SPOTKANIE

B. Pakiet 6 sesji:
Coaching menadżęrski – 6 spotkań

  • Online lub w biurze CST Coaching,
  • spotkanie – 90 minut.

Cena 6 sesji 2800zł brutto
Praca coacha z klientem powinna trwać kilka spotkań, aby przyniosła trwałe zmiany i pożądane rezultaty pracy.

Wariant III

Oferta przygotowana indywidualnie dla:

  • ustalonej ilości sesji,
  • więcej niż 2 osób.

Możesz umówić się na KONSULTACJE lub przesłać zapytanie ofertowe.
UMÓW SPOTKANIE

TERMIN ROZPOCZĘCIA:

W dowolnym momencie możesz wykupić usługę i umówić się na konsultacje a następnie wybrać termin pierwszej sesji.

W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie w innym miejscu niż biuro CST Coaching lub poza Bydgoszczą dochodzą KOSZTY świadczenia usługi.

(dojazdy, noclegi, inne)

Sprawdź

możliwość dofinasowania

Coaching executive

DLA KOGO:

 

Coaching przywódczy/executive

1. Właściciele małych, średnich, dużych przedsiębiorstw.
2. Menadżerowie wyższego szczebla.

CEL: Wsparcie w rozwoju kompetencji zarządczych, przywódczych

MIERNIKI CELU:

1. Wyznaczenie ważnych dla klienta celów.
2. Odnalezienie wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji.
3. Ustalenie i wdrażanie planu działania.
4. Odkrywanie i efektywne wykorzystanie osobistego potencjału klienta w kontekście rozwoju i strategicznego planowania względem organizacji i zespołów.

Efekty coachingu executive

Uczestnik po spotkaniu uzyska, w zależności od ilości sesji oraz celu, nad którym pracuje:

1. Nową perspektywę na dane zagadnienie.
2. Wsparcie w wygenerowaniu rozwiązań.
3. Weryfikację możliwości minimalizowania strat w biznesie.
4. Skonfrontuje swoje pomysły dotyczące zmiany modelu biznesowego.
5. Uzyska przestrzeń do generowania rozwiązań na nowe możliwości, oferty w biznesie.
6. Wiedzę i przegląd własnych zasobów.
7. Umiejętność zarządzania sobą.

Przebieg usługi

Przed właściwą sesją coachingową otrzymasz:

1. Informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji coachingowej.
2. Informacje czym jest coaching, czym różni się od innych form wsparcia: szkolenia, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego, doradztwa oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg.
3. Rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy.
4. Informacje jeżeli zakres tematyczny, obszar, nie będą wpisywały się w zakres coachingu, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach.
5. Dokumenty: Kontrakt, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne, jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

W trakcie spotkań coachingowych otrzymasz od coacha:

1. Przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego.
2. Wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.
3. Gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.
4. Jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną.
5. Otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.

Po odbyciu własnego procesu coachingowego, w zależności od tematu, zakresu, potrzeb, rodzaju celu (transakcyjny, transformacyjny) uczestnik:

1. Ilustruje oczekiwania/plany/cele wobec dalszych działań w sferze życia prywatnego lub/i biznesowego lub/i zawodowego.
2. Rozpoznaje ważne dla siebie/rodziny/biznesu możliwości, obszary do dalszego rozwoju.
3. Odkrywa istotne zmiany w postrzeganiu siebie, innych, otaczającej go rzeczywistości, kompetencji i sprawczości.
4. Adaptuje swoje zasoby w nowych sytuacjach.
5. Demonstruje wrażliwość na potrzeby i oczekiwania swoje, innych, otoczenia.

Z czego składa się usługa

Przed właściwą sesją coach przedstawia warunki pracy, omawia kontrakt dwustronny lub trójstronny. 

Wariant I 

A. Konsultacja online lub w umówionym miejscu – od 15 – 30 minut.
Możesz umówić się na KONSULTACJE przed zakupem sesji.
UMÓW SPOTAKANIE

B. Jedna sesja Coaching menadżerski

  1. Online lub w biurze CST Coaching,
  2. spotkanie – 90 minut.

Cena 1 sesji 1500zł brutto

Praca coacha z klientem powinna trwać kilka spotkań, aby przyniosła trwałe zmiany i pożądane rezultaty pracy.

Wariant II

A. Konsultacja online lub w umówionym miejscu – od 15 – 30 minut.
Możesz umówić się na KONSULTACJE przed zakupem pakietu.
UMÓW SPOTKANIE

B. Pakiet 6 sesji:
Coaching przywódczy, executive – cały proces

  • Online lub w biurze CST Coaching,
  • spotkanie – 90 minut.

Cena całego procesu

ustalana INDYWIDUALNIE.

Praca coacha z klientem powinna trwać kilka spotkań, aby przyniosła trwałe zmiany i pożądane rezultaty pracy.

Wariant III

Oferta przygotowana indywidualnie dla więcej niż 2 osób.

Możesz umówić się na KONSULTACJE lub przesłać zapytanie ofertowe.
UMÓW SPOTKANIE

TERMIN ROZPOCZĘCIA:

W dowolnym momencie.

W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie w innym miejscu niż biuro CST Coaching lub poza Bydgoszczą dochodzą KOSZTY świadczenia usługi.

 

W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie w innym miejscu niż biuro CST Coaching lub poza Bydgoszczą dochodzą koszty świadczenia usługi.

(dojazdy, noclegi, inne)

attribution=setup_tool page_id="666568116761904" theme_color="#4890cd" logged_in_greeting="Dzień dobry Co Cię do Nas sprowadza?" logged_out_greeting="Dzień dobry Co Cię do Nas sprowadza?">