fbpx
+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl

Coaching biznesowy, życiowy

DLA KOGO:

I. Coaching biznesowy

1. Właściciele mikroprzedsiębiorstw, w tym samozatrudnieni (firmy do 10 pracowników),
2. Menadżerowie mikroprzedsiębiorstw (firmy do 10 pracowników).

II. Coaching życiowy (life)

1. Osoby indywidualne z tematami sfery prywatne, rodzinne, kariery.

CEL:

I. Wsparcie w rozwoju i rozwiązań w funkcjonowania mikrobiznesu – biznesowy. 

II. Wsparcie w odnalezieniu rozwiązań dla trudnych sytuacji życia prywatnego, realizacja marzeń – życiowy. 

MIERNIKI CELU:

1. Wyznaczenie ważnych dla klienta celów,
2. Odnalezienie wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji,
3. Ustalenie i wdrażanie planu działania,
4. Odkrywanie i efektywne wykorzystanie osobistego potencjału klienta w kontekście rozwoju mikrobiznesu lub życia osobistego.

Efekty

 

Uczestnik po spotkaniu uzyska, w zależności od ilości sesji oraz celu, nad którym pracuje:

1. Nową perspektywę na dane zagadnienie.
2. Wsparcie w wygenerowaniu rozwiązań.
3. Weryfikację możliwości minimalizowania strat w biznesie lub życiu osobistym.
4. Skonfrontuje swoje pomysły dotyczące zmiany modelu biznesowego.
5. Uzyska przestrzeń do generowania rozwiązań na nowe możliwości, oferty w biznesie lub nową perspektywę życia osobistego.
6. Wiedzę i przegląd własnych zasobów.
7. Umiejętność zarządzania sobą.

Przebieg usługi

Przed właściwą sesją coachingową otrzymasz:

1. Informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji coachingowej.
2. Informacje czym jest coaching, czym różni się od innych form wsparcia: szkolenia, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego, doradztwa oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg.
3. Rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy.
4. Informacje jeżeli zakres tematyczny, obszar, nie będą wpisywały się w zakres coachingu, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach.
5. Dokumenty: Kontrakt, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne, jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

W trakcie spotkań coachingu otrzymasz od coacha:

1. Przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego.
2. Wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.
3. Gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.
4. Jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną.
5. Otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.

Po odbyciu własnego procesu coachingowego, w zależności od tematu, zakresu, potrzeb, rodzaju celu (transakcyjny, transformacyjny) uczestnik:

1. Ilustruje oczekiwania/plany/cele wobec dalszych działań w sferze życia prywatnego lub/i biznesowego lub/i zawodowego.
2. Rozpoznaje ważne dla siebie/rodziny/biznesu możliwości, obszary do dalszego rozwoju.
3. Odkrywa istotne zmiany w postrzeganiu siebie, innych, otaczającej go rzeczywistości, kompetencji i sprawczości.
4. Adaptuje swoje zasoby w nowych sytuacjach.
5. Demonstruje wrażliwość na potrzeby i oczekiwania swoje, innych, otoczenia.

Z czego składa się usługa

Wariant I

1. Przed właściwą sesją coach przedstawia warunki pracy.

2. Klient otrzymuje umowę kontraktową zawierającą

A. Konsultacja online lub w umówionym miejscu – od 15 – 30 minut.
Możesz umówić się na KONSULTACJE przed zakupem sesji.
Umów termin spotkania

B. JEDNA sesja coaching biznesowy lub życiowy 60 minut online.
Cena 1 sesji 300 zł brutto online lub w biurze CST Coaching.

PRZEJDŹ DO ZAKUPU 1 SESJI

TERMIN ROZPOCZĘCIA:

W dowolnym momencie możesz wykupić usługę i umówić się na konsultacje a następnie wybrać termin pierwszej sesji.

W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie w innnym miejscu niż biuro CST Coaching lub poza Bydgoszczą dochodzą koszty świadczenia usługi.

Na WSZYSTKIE usługi wystawiamy faktury VAT. 

W formularzu w miejscu TWOJE dane do FAKRUTY wpisujesz

1. Jeżeli faktura ma być wystawiona na FIRMĘ wpisujesz dane: 

  • nazwę,
  • adres ulica,
  • miejscowaość kod pocztowy,
  • NIP.

2. Jeżeli jesteś OSOBĄ PRYWATNĄ, nie prowadzisz działaności wpisujesz dane:

  • w miejscu nazwa FIRMY – wpisujesz: swoje imię i nazwisko
  • w miejscu ulica numer domu/lokalu – wpisujesz adres zamieszkania. 
  • w miejscu miejscowość, kod pocztowy – wpisujesz dane zamieszkania.
  • w miejscu NIP – NIC NIE WPISUJESZ 

Wariant II

1. Przed właściwą sesją coach przedstawia warunki pracy.

2. Klient otrzymuje umowę kontraktową zawierającą

A. Konsultacja online lub w umówionym miejscu – od 15 – 30 minut.
Możesz umówić się na KONSULTACJE przed zakupem pakietu.
Umów termin spotkania

B. PAKIET 6 SESJI:
Coaching biznesowy  lub życiowy – 6 spotkań po 60 minut online.
Praca coacha z klientem powinna trwać kilka spotkań, aby przyniosła trwałe zmiany i pożądane rezultaty pracy.
Cena 6 sesji 1600 zł brutto online lub w biurze CST Coaching.

PRZEJDŹ DO ZAKUPU 6 SESJI

TERMIN ROZPOCZĘCIA:

W dowolnym momencie możesz wykupić usługę i umówić się na konsultacje a następnie wybrać termin pierwszej sesji.

W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie w innnym miejscu niż biuro CST Coaching lub poza Bydgoszczą dochodzą koszty świadczenia usługi.