fbpx
+48 691 213 623 kontakt@cstcoaching.pl

Akademia Menedżera MŚP

Akademia Menadżera MŚP II to jest edycja projektu, którego celem jest dofinansowanie wsparcia firm mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze usług rozwojowych: szkolenia, doradztwo (doradztwo, coaching, mentoring), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program dofinansowań trwa od 1 sierpnia 2020 roku a do 31.05.2022. można składać wnioski.  Akademia Menadżera II obejmuje doskonalenie kompetencji menadżera lub osoby, która miałaby pełnić tę funkcję w obszarze: prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, efektywności osobistej, redukcji stresu. Projekt realizowany jest za pośrednictwem Operatorów w ramach usług dofinansowanych, dostępnych Bazie Usług Rozwojowych, który działa na zasadzie refundacji.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Projekt Akademia Menadżera MŚP 2 obejmuje wszystkie województwa na terenie całego kraju. Skierowany jest do mikro (w tym samozatrudnionych), małych i średnich przedsiębiorstw.

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

NA CO MOŻESZ OTRZYMAĆ DOFINASOWANIE?

Na usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych, które mogą:

 1. Zdiagnozować:
 • potrzeby mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa,
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 1. Dostarczyć szkoleń oraz doradztwa, coachingu i mentoringu dla menadżerów przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym:
 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

I. Sprawdzasz u którego Operatora Twoja firma powinna się zarejestrować.

Operator przekaże Tobie wytyczne, jakie dane, co potrzebujesz dostarczyć.

Po weryfikacji i spełnieniu określonych warunków podpisujesz umowę z Operatorem.

 

II. W przypadku Diagnozy/Analizy

1. W przypadku Diagnozy, jeżeli jest potrzebna,

2. Zgłaszasz się do Nas – jeżeli jesteś Mikroprzedsiębiorstwem oraz przesyłasz kartę usługi Diagnozy /Analizy do weryfikacji do Operatora.

3. Operator udziela pisemnej zgody na zapis na usługę doradczą Diagnoza/Analiza potrzeb realizowana przez CST Coaching lub inny podmiot z BUR (małe i średnie firmy)

4. Zapisujesz się na Usługę doradczą przez system: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/CST_Coaching

5. CST Coaching akceptuje i otrzymasz mail z wytycznymi do realizacji Diagnozy/Analizy.

III. W przypadku Usługi Rozwojowej:

1. Wybierasz usługę – zgodną z Diagnozą/Analizą potrzeb,

2. Zgłaszasz się do Nas i przesyłasz Diagnozę /Analizę

3. Kartę usługi Rozwojowej, którą prowadzimy, przesyłasz do weryfikacji do Operatora.

4. Operator udziela pisemnej zgody na zapis na usługę Rozwojową realizowaną przez CST Coaching.

5. Zapisujesz się na Usługę Rozwojową przez system: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/CST_Coaching

6. CST Coaching akceptuje i otrzymasz mail z wytycznymi do realizacji Diagnozy/Analizy.

SPRAWDŹ OPERATORA

Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 – makroregion 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Okres realizacji Projektu: od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Makroregion 1 (woj. war-maz, podl, kuj-pom, pomorskie) – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,

Makroregion 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,

Makroregion 3 (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz,

Makroregion 4 (woj. łódzkie, opolskie i śląskie) – Łódzka Iza Przemysłowo – Handlowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź, HRP

Makroregion 5 (woj. wielkopolskie, zach-pom, lubuskie, dolnośląskie) – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań,

KONTAKT DO OPERATORÓW

 1. Makroregion 1 (woj. war-maz, podl, kuj-pom, pomorskie) – ProcessTeam Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa,

https://akademiamsp2.pl/#opis-projektu

https://akademiamsp2.pl/#do-pobrania

 1. Makroregion 2 (woj. mazowieckie, lubelskie) – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,

https://akademiamenadzera2.com.pl 

https://akademiamenadzera2.com.pl/do-pobrania/

 1. Makroregion 3

woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Pl. Ks. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz,

https://www.opiwpr.org.pl/projekty/akademia/attachments

FORMULARZ

ZGŁOSZEŃ

DO

AKADEMII MENADŻERA MŚP II

Verified by MonsterInsights