+48 52 320 06 88 biuro@cstcoaching.pl

Jak przebiega proces coachingu indywidualnego?

Dla kogo Coaching?

Coaching biznesowy – dla właścicieli Mikro i Małych, specjalistów, doradców, freelancerów, start’upów,

Coaching managerski – dla managerów, kierowników średniego i niższego rzędu

Coaching sprzedażowy – skierowany jest do handlowców, managerów sprzedaży, doradców handlowych i wszystkich osób zajmujących się sprzedażą.

Coaching executive – dla wyższej kadry kierowniczej, skierowany jest do członków zarządu, prezesów, dyrektorów i kadry managerskiej wyższego szczebla.

Coaching życiowy i rodzinny – czyli coaching dla rodzin i dla singli, skierowany jest do rodziców i rodziców zastęppczych, partnerów, singli, młodzieży, teściów i dzieci od 13 roku życia, sportowców, ludzi dbających o zdrowy styl życia,

Coaching kariery, coaching pracy dla dorosłych- osób poszukujących pracy, osób chcących zmienić pracę, osób chcących awansować i bezpośrednio po awansie, osób powracających na rynek pracy, osób odchodzących na emeryturę.

Coaching kariery dla młodzieży od 13 roku życia – dla osób które potrzebują wyznaczyć ścieżkę edukacyjno – zawodową, skierowany jest do młodzieży wybierającej szkołę / kierunek studiów, rozpoczynających pracę, maturzystów

FAQ

Czym jest coaching?

Coaching jest procesem, podczas którego dokonują się zmiany dzięki zasobom odkrywanym w Kliencie prowadzą do osiągnięcia przez niego określonych celów/rozwiązań.

Jak rozpoznać efekty coachingu?

Przed procesem ustalany jest cel – efekt jaki ma nastąpić po procesie. Są również wyznaczane mierniki tego efektu, co daje gwarancje dobrze przeprowadzonego działania i pracy coacha.

Kim jest Coach Coachee, Sponsor?

Coach to osoba, która za pomocą modeli i narzędzi przeprowadza Klienta przez proces.

Coachee to Klient, z którym pracuje Coach.

Sponsor to osoba/instytucja, która płaci Coachowi za sesje, może być to sam Klient lub jego pracodawca/ rodzic/ opiekun

Czym jest i jak przebiega proces coachingowy?
Na proces coachingowy składają się przeprowadzone sesje i działania wykonywane przez coachee. Dodatkowo kontakt mailowy bądź telefoniczny z coachem.
Czym jest i do czego służy kontrakt?
Kontrakt coachingowy jest umową zawartą i podpisywaną między coachem i coachee, bądź coachem, coachee i sponsorem. Kontrakt określa wzajemne prawa i obowiązki oraz zapewnia zachowanie tajemnicy sesji zgodnie z zasadami etyki pracy coacha.
Jaka jest wysokość inwestycji w coaching?

Opłaty pobierane są za 1 godzinę, jedną sesję lub cały proces. Wysokość opłat uzależniona jest od tematu, obszaru, długości procesu, ilości procesów, kosztów, uzgadniana indywidualnie.
Coaching kariery dla młodzieży od 13 – 25 roku życia (bez własnych dochodów) – 123pln/sesja od 60 minut
Coaching życiowy/kariery dla osób bezrobotnych, w trudnej sytuacji życiowej   – 123pln/sesja od 60 minut

W jakim obszarze coaching zadziała?
Coaching zadziała w każdym obszarze, który wybierze klient np. w realizacji celów osobistych, zawodowych, rodzinnych i kariery.
Kiedy jestem gotowy na coaching?
Na coaching jesteś gotowy w momencie kiedy dostrzegasz problem, chęć osiągnięcia celu, kiedy wiesz, że coś jest nie tak i chcesz to zmienić.
Na czym polega prostota/ fenomen coachingu?
Klient bazuje na tym co ma, co posiada, czego doświadczył. Dzięki coachingowi widzi daną sytuację / problem/cel z innej perspektywy. W trakcie procesu Klient dostrzega nowe rozwiązania, możliwości, drogi, których wcześniej nie widział.
Czym coaching nie jest na pewno?
Coaching  nie jest terapią, psychoterapią, szkoleniem, mentoringiem, ani doradztwem.
Jesteś zainteresowany współpracą?