fbpx
+48 691 213 623 kontakt@cstcoaching.pl

Coaching, czym jest, jak przebiega, dla kogo?

Jak przebiega coaching klasyczny indywidualny 1:1?

Dla kogo jest przeznaczony coaching klasyczny niedyrektywny?

Jaki rodzaj sesji i dla kogo?

Metoda rozwoju potencjału jaką jest coaching to spotkanie coacha z klientem. W zależności od celu, pomysłu, marzenia, wyzwania, trudności, problemu z jakim mierzy się klient możemy zidentyfikować różne rodzaje wielosesyjnych spotkań coachingowych.

Z sesji mogą korzystać osoby z danej grupy, z rodzaju procesów.

 • osoby prywatne (w tym młodzież od 16 roku życia): życiowy, kariery, zawodowy, edukacyjny,
 • właściciele mikroprzedsiębiorstw i ich menadżerowie: biznesowy, kariery, menadżerski,
 • właściciele małych i średnich firm, menadżerowie niższego i średniego szczebla dużych firm: przywódczy, leaderchip,
 • menadżerowie małych, średnich firm: menadżerski,
 • właściciele dużych firm, menadżerowie wyższego szczebla dużych firm – executive, sesja rozwojowo – mentorska.

W jakiej formie może być prowadzony?

Proces może być prowadzony jako: indywidualny, grupowy, zespołowy.

Kto może zlecić?

Na zlecenie przedsiębiorstwa, firmy, menadżera, właściciela, organizacji samorządowej, NGO, osoby prywatnej, rodzica, partnera.

Co otrzymasz przed właściwą sesją?

Dostarczamy najwyższej jakości usługi jako firma posiadamy akredytację Standard Usług Szkoleniowych. Sesje prowadzone są przez dyplomowanych, certyfikowanych, akredytowanych cochów po specjalistycznych kursach coachingowych lub studiach. Zobowiązani do trzymania standardów dbamy o to aby Nasi klienci zostali zaopiekowaniu pod względem merytorycznym, relacyjnym, technicznym, proceduralnym.

Klient przed właściwą sesją otrzyma:

 • informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji,
 • informacje czym coaching, różni się od innych form wsparcia: szkolenia, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego, doradztwa oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg,
 • rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy,
 • jeżeli zakres tematyczny, obszar, nie będą wpisywały się w zakres coachingu, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach,
 • kontrakt, warunki Ogólne, Warunki Szczególne jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

Dostarczamy gotowe rozwiązania – pakiety sesji dostępne w sklepie lub przygotowujemy dedykowaną ofertę zgodnie z potrzebami Naszych klientów.

 

A jeżeli odczuwasz kryzys?  

Metoda rozwoju potencjału jaką jest coaching jest przeznaczona dla osób będących w tzw. normie psychologicznej. Jeżli odczuwasz napiecie, stres, kryzys to najpierw potrzebujesz wrócić do normy a nastepnie rozwijać potencjał.

Konsultacja Kryzysowa

to Pierwsza Pomoc Psychologiczna. Podczas spotkania konsultant udzieli wsparcia emocjonalnego, weryfikuje Twój stan funkcjonowania. Sprawdź czym jest Konsultacja Kryzysowa WIĘCEJ

Kto może zlecić?

Ty sam lub na zlecenie przedsiębiorstwa, firmy, menadżera, właściciela, organizacji samorządowej, NGO, osoby prywatnej, rodzica, partnera.

Coaching Życiowy

To sesje coachingu profesjonalnego przeznaczone dla wzmocnienia osobistego potencjału, WIĘCEJ…

Coaching Biznesowy

To sesje coachingu profesjonalnego przeznaczone dla tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, WIĘCEJ…

Coaching Menedżerski

To sesje coachingu  profesjonalnego dla liderów operacyjnych, zarządzających zespołem, projektem, oddziałem, organizacją, WIECEJ…

Coaching Executive

To sesje coachingu  profesjonalnego przeznaczone dla wyższej kadry menedżerskiej, przywódców strategicznych, WIĘCEJ…

Konsultacja Kryzysowa

PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA PFA, To wsparcie emocjonalnego w trudnych sytuachach kryzysowych, WIĘCEJ…

Czym jest Coaching? FAQ

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju.

Realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem.
Podczas spotkań coach, poprzez:
✓ aktywne słuchanie,
✓ zadawanie pytań,
✓ stosowanie innych specyficznych narzędzi,
✓ zadań rozwojowych,
towarzyszy klientowi w:
→ wyznaczaniu ważnych dla niego celów,
→ odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji,
→ ustalaniu i wdrażaniu planów działań.
Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.
Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.
Na podstawie: https://www.izbacoachingu.com/standardy/

Efekty coachingu

Uczestnik po spotkaniu uzyska, w zależności od

 1. Ilości sesji.
 2. Celu nad którym pracuje.
 3. Formy coachingu (indywidualny, grupowy, zespołowy,
 4. Rodzaju coachingu (np.:biznesowy, menadżerski, executive, kariery, edukacji, życiowy).
 5. Ilości sesji.

może otrzymać:
• nową perspektywę na dane zagadnienie,
• wsparcie w wygenerowaniu rozwiązań,
• weryfikację możliwości minimalizowania strat w biznesie,
• skonfrontuje swoje pomysły dotyczące zmiany modelu biznesowego,
• uzyska przestrzeń do generowania rozwiązań na nowe możliwości, oferty w biznesie,
• ugruntowanie i przegląd własnych zasobów,
• usystematyzowanie życia osobistego, rodzinnego.

Kim jest Coach Coachee, Sponsor?

Coach to osoba, która za pomocą modeli i narzędzi przeprowadza Klienta, towarzyszy Klientowi w jego procesie.

Coachee to osoba, Klient coachingu, z którym pracuje Coach.

Sponsor to osoba/instytucja, która płaci Coachowi za sesje, może być to sam Klient lub jego pracodawca/ rodzic/ opiekun. 

Więcej na Kodeks Etyczny Izba Coachingu

Czym jest i jak przebiega proces coachingowy?

Uczestnik w trakcie spotkań coachingu otrzyma od coacha:

 • przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego,
 • wrażliwość na potrzeby i oczekiwania,
 • gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.
 • jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną,
 • otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze. 
Czym jest i do czego służy kontrakt?

Kontrakt coachingowy jest umową zawartą:

 • coachem i coachee – kontrakt dwustronny,
 • coachem, coachee i sponsorem – kontrakt trójstronny

Kontrakt określa wzajemne prawa i obowiązki oraz zapewnia, np.:

 • klauzula poufności – zachowanie tajemnicy sesji zgodnie z zasadami etyki pracy coacha,
 • ilość i długość sesji.

Stanowi o charakterze pracy coacha z coachee z poziomu:

 • proceduralnego,
 • profesjonalnego,
 • psychologicznego.

Może być zawarty lub stanowić osobny dokument z umową biznesową (dotycząca np. warunków płatności)

Jaka jest wysokość inwestycji w coaching?

Opłaty pobierane są za 1 godzinę, jedną sesję lub cały proces.

Wysokość opłat w przypadku ofertowania dla organizacji uzależniona jest od:

 • tematu, celu
 • obszaru, zagadnień,
 • długości procesu, ilości sesji
 • ilości procesów, ilości osób, 
 • kosztów związanych z wykonaniem coachingu (dojazd, noclegii, materiały),
 • radzajem coachingu (np.: biznesowy, menadżerski, evecutive, życiowy, kompetencyjny)
 • formy prowadzenia: indywidualny (1:1), zespołowy, grupowy, 

wartość dla całej usługii uzgadniana jest indywidualnie po uzyskaniu zapotrzebowania od zelceniodawcy oraz przeprowadzeniu wstepnego badania potrzeb. 

Gotowe rozwiązania znajdziesz w zakładce: SKLEP CST COACHING

SPECJALNA OFERTA online lub w biurze CST Coaching po konsultacji i przeprowadzonym wywiadzie.  

Coaching kariery dla młodzieży od 13 – 25 roku życia (bez własnych dochodów) – 123pln/sesja od 60 minut
Coaching życiowy/kariery dla osób bezrobotnych, samotnych rozdziców w trudnej sytuacji życiowej   – 123pln/sesja od 60 minut

W jakim obszarze coaching zadziała?

Coaching zadziała w każdym obszarze, który wybierze klient np. w realizacji celów osobistych, zawodowych, rodzinnych i kariery.

Kiedy jestem gotowy na coaching?

Jeżeli masz pomysł, marzenie cel.
Jeżeli chcesz jakiejś zmiany, ale nie wiesz jakiej?
Jeżeli potrzebujesz rozwinąć swój biznes ale nie wiesz co i jak?
Jeżeli ludzie z otoczenia mówią, że może potrzebujesz coś zmienić?
Jeżeli prowadzisz biznes, zespół i potrzebujesz realizować cele strategiczne i operacyjne, a coś to zaburza?
Najlepiej umów się na bezpłatną rozmowę Konsultacyjną lub/i pobierz bezpłatny Kwestionariusz

Co mi da coaching?

Uczestnik po odbyciu własnego procesu coachingowego, w zależności od tematu, zakresu, potrzeb, rodzaju celu (transakcyjny, transformacyjny) :
• jasno komunikuje oczekiwania/plany/cele wobec dalszych działań w sferze życia prywatnego lub/i biznesowego lub/i zawodowego,
• odkrywa ważne dla siebie/rodziny/biznesu możliwości, obszary do dalszego rozwoju,
• odkrywa istotne zmiany w postrzeganiu siebie, innych, otaczającej go rzeczywistości, kompetencji i sprawczości,
• docenia i wykorzystuje swoje zasoby,
• jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania swoje, innych, otoczenia.

Czym coaching nie jest

Coaching, jako model pracy rozwojowej, wsparcie w zmianie jest przeznaczony do pracy z osobami zasobnymi.
W przypadku deficytów potrzebujesz, być może:
– szkolenia,
– doradztwa,
– mentoringu,
– superwizji.
Możesz się do Nas zwrócić po konsultację i informację, jakiego wsparcia potrzebujesz?

Może okazać się, że potrzebujesz innego wsparcia, np.: terapeutycznego, psychiatrycznego, wówczas możemy polecić Ci kogoś, kto się tym zajmuje.
Możesz zgłosić się do Nas na konsultacje, aby sprawdzić, czego potrzebujesz?

Kompetencje coacha i kodeks etyczny

Pracujemy zgodnie z kompetencjami i Kodeksem Etycznym dwóch organizacji
IZBA COACHINGU
https://www.izbacoachingu.com/standardy/#model_kompetencji
https://www.izbacoachingu.com/standardy/#kodeks_etyczny
INTERNATIONAL COACHING FEDERATION
https://icf.org.pl/kompetencje/
https://icf.org.pl/kodeks-etyczny/ .