fbpx
+48 52 320 06 88 kontakt@cstcoaching.pl

Jak przebiega proces coachingu indywidualnego?

Dla kogo Coaching?

SESJE COACHINGU PRZEZNACZONE SĄ DLA:

1. osoby prywatne ( w tym młodzież od 16 roku życia) – coaching życiowy, kariery, zawodowy, edukacyjny,

2. właściciele mikroprzedsiębiorstw i ich menadżerowie – coaching biznesowy, kariery, menadżerski, 

3. właściciele małych i średnich firm, menadżerowie niższego i średniego szczebla dużych firm – coaching przywódczy, leaderchip coaching, 

4. menadżerowie małych, średnich firm – coachig menadżerski,

5. właściciele dużych firm, menadżerowie wyższego szczebla dużych firm – coaching executive, sesja coachingowo-mentorska.

Coaching może byc prowadzony, jako: indywidualny, grupowy, zespołowy. 

Na zlecenie przedsiębiorstwa/firmy, organizacji samorządowej, NGO, osóby prywatnej. 

CO OTRZYMASZ PRZED SESJĄ COACHINGOWĄ?

Uczestnik przed właściwą sesją coachingową, coachingowo-mentoringową otrzyma:

informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji (coaching, coaching połączony z mentoringiem),

• informacje czym coaching, coaching połączony z mentoringiem, różni się od innych form wsparcia: szkolenia, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego, doradztwa oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg,

• rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy,

• jeżeli zakres tematyczny, obszar, nie będą wpisywały się w zakres coachingu, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach,

• kontrakt, warunki Ogólne, Warunki Szczególne, jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

Czym jest Coaching? FAQ

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju.

Realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem.
Podczas spotkań coach, poprzez:
✓ aktywne słuchanie,
✓ zadawanie pytań,
✓ stosowanie innych specyficznych narzędzi,
✓ zadań rozwojowych,
towarzyszy klientowi w:
→ wyznaczaniu ważnych dla niego celów,
→ odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji,
→ ustalaniu i wdrażaniu planów działań.
Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.
Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.
Na podstawie: https://www.izbacoachingu.com/standardy/

Efekty coachingu

Uczestnik po spotkaniu uzyska, w zależności od

 1. Ilości sesji.
 2. Celu nad którym pracuje.
 3. Formy coachingu (indywidualny, grupowy, zespołowy,
 4. Rodzaju coachingu (np.:biznesowy, menadżerski, executive, kariery, edukacji, życiowy).
 5. Ilości sesji.

może otrzymać:
• nową perspektywę na dane zagadnienie,
• wsparcie w wygenerowaniu rozwiązań,
• weryfikację możliwości minimalizowania strat w biznesie,
• skonfrontuje swoje pomysły dotyczące zmiany modelu biznesowego,
• uzyska przestrzeń do generowania rozwiązań na nowe możliwości, oferty w biznesie,
• ugruntowanie i przegląd własnych zasobów,
• usystematyzowanie życia osobistego, rodzinnego.

Kim jest Coach Coachee, Sponsor?

Coach to osoba, która za pomocą modeli i narzędzi przeprowadza Klienta, towarzyszy Klientowi w jego procesie.

Coachee to osoba, Klient coachingu, z którym pracuje Coach.

Sponsor to osoba/instytucja, która płaci Coachowi za sesje, może być to sam Klient lub jego pracodawca/ rodzic/ opiekun. 

Więcej na Kodeks Etyczny Izba Coachingu

Czym jest i jak przebiega proces coachingowy?

Uczestnik w trakcie spotkań coachingu otrzyma od coacha:

 • przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego,
 • wrażliwość na potrzeby i oczekiwania,
 • gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.
 • jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną,
 • otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze. 
Czym jest i do czego służy kontrakt?

Kontrakt coachingowy jest umową zawartą:

 • coachem i coachee – kontrakt dwustronny,
 • coachem, coachee i sponsorem – kontrakt trójstronny

Kontrakt określa wzajemne prawa i obowiązki oraz zapewnia, np.:

 • klauzula poufności – zachowanie tajemnicy sesji zgodnie z zasadami etyki pracy coacha,
 • ilość i długość sesji.

Stanowi o charakterze pracy coacha z coachee z poziomu:

 • proceduralnego,
 • profesjonalnego,
 • psychologicznego.

Może być zawarty lub stanowić osobny dokument z umową biznesową (dotycząca np. warunków płatności)

Jaka jest wysokość inwestycji w coaching?

Opłaty pobierane są za 1 godzinę, jedną sesję lub cały proces.

Wysokość opłat w przypadku ofertowania dla organizacji uzależniona jest od:

 • tematu, celu
 • obszaru, zagadnień,
 • długości procesu, ilości sesji
 • ilości procesów, ilości osób, 
 • kosztów związanych z wykonaniem coachingu (dojazd, noclegii, materiały),
 • radzajem coachingu (np.: biznesowy, menadżerski, evecutive, życiowy, kompetencyjny)
 • formy prowadzenia: indywidualny (1:1), zespołowy, grupowy, 

wartość dla całej usługii uzgadniana jest indywidualnie po uzyskaniu zapotrzebowania od zelceniodawcy oraz przeprowadzeniu wstepnego badania potrzeb. 

Gotowe rozwiązania znajdziesz w zakładce: SKLEP CST COACHING

SPECJALNA OFERTA online lub w biurze CST Coaching po konsultacji i przeprowadzonym wywiadzie.  

Coaching kariery dla młodzieży od 13 – 25 roku życia (bez własnych dochodów) – 123pln/sesja od 60 minut
Coaching życiowy/kariery dla osób bezrobotnych, samotnych rozdziców w trudnej sytuacji życiowej   – 123pln/sesja od 60 minut

W jakim obszarze coaching zadziała?

Coaching zadziała w każdym obszarze, który wybierze klient np. w realizacji celów osobistych, zawodowych, rodzinnych i kariery.

Kiedy jestem gotowy na coaching?

Jeżeli masz pomysł, marzenie cel.
Jeżeli chcesz jakiejś zmiany, ale nie wiesz jakiej?
Jeżeli potrzebujesz rozwinąć swój biznes ale nie wiesz co i jak?
Jeżeli ludzie z otoczenia mówią, że może potrzebujesz coś zmienić?
Jeżeli prowadzisz biznes, zespół i potrzebujesz realizować cele strategiczne i operacyjne, a coś to zaburza?
Najlepiej umów się na bezpłatną rozmowę Konsultacyjną lub/i pobierz bezpłatny Kwestionariusz

Co mi da coaching?

Uczestnik po odbyciu własnego procesu coachingowego, w zależności od tematu, zakresu, potrzeb, rodzaju celu (transakcyjny, transformacyjny) :
• jasno komunikuje oczekiwania/plany/cele wobec dalszych działań w sferze życia prywatnego lub/i biznesowego lub/i zawodowego,
• odkrywa ważne dla siebie/rodziny/biznesu możliwości, obszary do dalszego rozwoju,
• odkrywa istotne zmiany w postrzeganiu siebie, innych, otaczającej go rzeczywistości, kompetencji i sprawczości,
• docenia i wykorzystuje swoje zasoby,
• jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania swoje, innych, otoczenia.

Czym coaching nie jest

Coaching, jako model pracy rozwojowej, wsparcie w zmianie jest przeznaczony do pracy z osobami zasobnymi.
W przypadku deficytów potrzebujesz, być może:
– szkolenia,
– doradztwa,
– mentoringu,
– superwizji.
Możesz się do Nas zwrócić po konsultację i informację, jakiego wsparcia potrzebujesz?

Może okazać się, że potrzebujesz innego wsparcia, np.: terapeutycznego, psychiatrycznego, wówczas możemy polecić Ci kogoś, kto się tym zajmuje.
Możesz zgłosić się do Nas na konsultacje, aby sprawdzić, czego potrzebujesz?

Kompetencje coacha i kodeks etyczny

Pracujemy zgodnie z kompetencjami i Kodeksem Etycznym dwóch organizacji
IZBA COACHINGU
https://www.izbacoachingu.com/standardy/#model_kompetencji
https://www.izbacoachingu.com/standardy/#kodeks_etyczny
INTERNATIONAL COACHING FEDERATION
https://icf.org.pl/kompetencje/
https://icf.org.pl/kodeks-etyczny/ .