fbpx
+48 52 320 06 88

Jak przebiega proces coachingu indywidualnego?

Dla kogo Coaching?

SESJE COACHINGU INDYWIDUALNEGO PRZEZNACZONE SĄ DLA:

1. osoby indywidualne – coaching życiowy, kariery, zawodowy, edukacyjny,

2. właściciele mikroprzedsiębiorstw i ich menadżerowie – coaching biznesowy, kariery,

3. właściciele małych i średnich firm, menadżerowie niższego i średniego szczebla dużych firm – coaching przywódczy, leaderchip coaching,

4. menadżerowie małych, średnich firm – coachig menadżerski,

5. właściciele dużych firm, menadżerowie wyższego szczebla dużych firm – coaching executive, sesja coachingowo-mentorska.

CO OTRZYMASZ PRZED SESJĄ COACHINGOWĄ?

Uczestnik przed właściwą sesją coachingową, coachingowo-mentoringową otrzyma:

informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji (coaching, coaching połączony z mentoringiem),

• informacje czym coaching, coaching połączony z mentoringiem, różni się od innych form wsparcia: szkolenia, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego, doradztwa oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg,

• rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy,

• jeżeli zakres tematyczny, obszar, nie będą wpisywały się w zakres coachingu, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach,

• kontrakt, warunki Ogólne, Warunki Szczególne, jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

Czym jest Coaching? FAQ

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju.

Realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem.
Podczas spotkań coach, poprzez:
✓ aktywne słuchanie,
✓ zadawanie pytań,
✓ stosowanie innych specyficznych narzędzi,
✓ zadań rozwojowych,
towarzyszy klientowi w:
→ wyznaczaniu ważnych dla niego celów,
→ odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji,
→ ustalaniu i wdrażaniu planów działań.
Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.
Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.
Na podstawie: https://www.izbacoachingu.com/standardy/

Efekty coachingu

Uczestnik po spotkaniu uzyska, w zależności od ilości sesji oraz celu nad którym pracuje:
• nową perspektywę na dane zagadnienie,
• wsparcie w wygenerowaniu rozwiązań,
• weryfikację możliwości minimalizowania strat w biznesie,
• skonfrontuje swoje pomysły dotyczące zmiany modelu biznesowego,
• uzyska przestrzeń do generowania rozwiązań na nowe możliwości, oferty w biznesie,
• ugruntowanie i przegląd własnych zasobów,
• usystematyzowanie życia osobistego, rodzinnego.

Kim jest Coach Coachee, Sponsor?

Coach to osoba, która za pomocą modeli i narzędzi przeprowadza Klienta przez proces.

Coachee to Klient, z którym pracuje Coach.

Sponsor to osoba/instytucja, która płaci Coachowi za sesje, może być to sam Klient lub jego pracodawca/ rodzic/ opiekun

Czym jest i jak przebiega proces coachingowy?
Uczestnik w trakcie spotkań coachingu otrzyma od coacha:

  • przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego,
  • wrażliwość na potrzeby i oczekiwania,
  • gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.
  • jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną,
  • otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.
Czym jest i do czego służy kontrakt?
Kontrakt coachingowy jest umową zawartą i podpisywaną między coachem i coachee, bądź coachem, coachee i sponsorem. Kontrakt określa wzajemne prawa i obowiązki oraz zapewnia zachowanie tajemnicy sesji zgodnie z zasadami etyki pracy coacha.
Jaka jest wysokość inwestycji w coaching?

Opłaty pobierane są za 1 godzinę, jedną sesję lub cały proces od 300zł do 2000zł 

 

Wysokość opłat uzależniona jest od tematu, obszaru, długości procesu, ilości procesów, kosztów, uzgadniana indywidualnie.

 

Gotowe rozwiązania znajdziesz w zakładce https://www.cstcoaching.pl/sklep/ 

 

SPECJALNA OFERTA po konsultacji i przeprowadzonym wywiadzie.  

 

Coaching kariery dla młodzieży od 13 – 25 roku życia (bez własnych dochodów) – 123pln/sesja od 60 minut
Coaching życiowy/kariery dla osób bezrobotnych, w trudnej sytuacji życiowej   – 123pln/sesja od 60 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jakim obszarze coaching zadziała?
Coaching zadziała w każdym obszarze, który wybierze klient np. w realizacji celów osobistych, zawodowych, rodzinnych i kariery.
Kiedy jestem gotowy na coaching?

Jeżeli masz pomysł, marzenie cel.
Jeżeli chcesz jakiejś zmiany, ale nie wiesz jakiej?
Jeżeli potrzebujesz rozwinąć swój biznes ale nie wiesz co i jak?
Jeżeli ludzie z otoczenia mówią, że może potrzebujesz coś zmienić?
Jeżeli prowadzisz biznes, zespół i potrzebujesz realizować cele strategiczne i operacyjne, a coś to zaburza?
Najlepiej umów się na bezpłatną rozmowę Konsultacyjną lub/i pobierz bezpłatny Kwestionariusz

Co mi da coaching?
Uczestnik po odbyciu własnego procesu coachingowego, w zależności od tematu, zakresu, potrzeb, rodzaju celu (transakcyjny, transformacyjny) :
• jasno komunikuje oczekiwania/plany/cele wobec dalszych działań w sferze życia prywatnego lub/i biznesowego lub/i zawodowego,
• odkrywa ważne dla siebie/rodziny/biznesu możliwości, obszary do dalszego rozwoju,
• odkrywa istotne zmiany w postrzeganiu siebie, innych, otaczającej go rzeczywistości, kompetencji i sprawczości,
• docenia i wykorzystuje swoje zasoby,
• jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania swoje, innych, otoczenia.
Czym coaching nie jest

Coaching, jako model pracy rozwojowej, wsparcie w zmianie jest przeznaczony do pracy z osobami zasobnymi.
W przypadku deficytów potrzebujesz, być może:
– szkolenia,
– doradztwa,
– mentoringu,
– superwizji.
Możesz się do Nas zwrócić po konsultację i informację, jakiego wsparcia potrzebujesz?

Może okazać się, że potrzebujesz innego wsparcia, np.: terapeutycznego, psychiatrycznego, wówczas możemy polecić Ci kogoś, kto się tym zajmuje.
Możesz zgłosić się do Nas na konsultacje, aby sprawdzić, czego potrzebujesz?

Kompetencje coacha i kodeks etyczny

Pracujemy zgodnie z kompetencjami i Kodeksem Etycznym dwóch organizacji
IZBA COACHINGU

Standardy

Standardy


INTERNATIONAL COACHING FEDERATION

Kompetencje


https://icf.org.pl/kodeks-etyczny/ .

Jesteś zainteresowany współpracą?