fbpx
+48 691 213 623 kontakt@cstcoaching.pl

Coaching Mentoring Kryzysowy. Pomoc w kryzysie

Czym jest Coaching Mentoring Kryzysowy?

To pomoc psychologiczna w wyjściu z kryzysu emocjonalnego i wsparcie w rozwoju pokryzysowym.

Kryzys emocjonalny pojawia się kiedy w Naszym życiu prywatnym, zawodowym, w biznesie pojawia się sytuacja, wydarzenie,  krytyczne. Każdy inaczej będzie je odbierał. Będąc świadkiem wypadku, uczestnicząc w grupowych zwolnieniach,  jedna osoba może przejść obok, przez chwilę pomyśleć: „współczuję, to mogłam/em być ja” i iść dalej, druga osoba, może doświadczyć kryzysu emocjonalnego, jedna i druga osoba będzie zupełnie zrodowa psychicznie, tylko inaczej, ze względu na okoliczności, życiowe doświadczenie, cechy osobowości, odporność psychicznczą i inne czynniki zareaguje na daną sytuację.

Co to jest KRYZYS EMOCJONALNY

To reakcja zdrowego człowieka na trudną sytuację, wydarzenie krytyczne. Z perspektywy osoby, która tego doświadcza jest to wydarzenie/sytuacja zaskaująca, niespodziewana, która przerasta możliwosci poradzenia sobie z nią, prowadząc do wyczerpania, bezradności, utraty energii. Kryzys emocjonalny może pojawić się również w wyniku długotrwałego stresu.

„Kryzys jest odczuwaniem lub doświadczaniem sytuacji bądź doświadczenia jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości i naruszające mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Jeżeli osoba będąca w kryzysie nie otrzyma wsparcia, może się to stać przyczyną poważnych zaburzeń afektywnych, behawioralnych i poznawczych.” (za IPTK: James, Gilliland, 2008).

Czym się objawia kryzys emocjonalny (psychologiczny)

Jeżeli zauważysz u siebie lub kogoś z Twojego otoczenia:

 • brak snu, niewyspanie, zmęcznie po  przebudzeniu, zmiany w apetycie, niespodziewane bóle brzucha, głowy, mięśni, stawów, poczucie zmęczenia, brak energii,
 • nasilony niepokój, LĘK, niekontrolowane wybuchy krzyku, płaczu, złość,  bezradność,
 • trudnosci w podejmowaniu decyzji, brak możliwości skupienia,
 • zaniedbywanie obowiązków, izolację, obniżona motywacja, zaniedbywanie wyglądu.

i objawy te utrzymują się , nasilają zgłoś się po pomoc. Przyjdź na konsultację, sprawdź czy masz doczynienia z kryzysem z którym jesteś w stanie sobie poradzić przy pomocy osób bliskich i wsparciu profesjonalnym.

Po pomoc w kryzysie do kogo się zwrócić?

W krótkim czasie po wydarzeniu, sytuacji krytycznej, kiedy odczuwasz wzmożony stres i dodatkowo coś wydarzy się w Twoim życiu (prywatnym, zawodowym, biznesie) doświadczajac kryzysu emocjonalnego dostajesz sygnał od organiazmu, że coś się dzieje. Jeżeli zgłosisz się na Konsultację otrzymasz informację w jakim jesteś stanie. Czy nadal w kryzysie emocjonalnym czy już w zaburzeniu lub i chorobie psychicznej.

Kiedy jesteś w kryzysie emocjolnym lekkim lub średnim możesz zgłosić się do:

– Konsultant Kryzysowy,

– Mentor coach Kryzysowy,

Counselor Kryzysowy,

– Interwent Kryzysowy.

Jeżeli zbyt długo czekasz, objawy opisane powyżej nie ustepują, możesz być już w kryzysie głębokim bliski zaburzeniom lub chorobie psychicznej, wówczas potrzebna jest wizyta u psychiatry,  psychoterapety. 

W zakres pomocy w kryzysie (sytuacji krytycznej) w organizacji  wchodzi:

 1. audyt funkcjonalności zasobów pracowniczych,
 2. informacja zwrotna z zastałej sytuacji,
 3. diagnoza problemów firmowych,
 4. przeprowadznie indywidualnych konsultacji z pracownikami u których zauważono symptomy kryzysu emocjonalnego,
 5. przedstawienie rozwiązań wspierajacych:
 • pomoc psychologiczna dla pracowników w wyjściu z kryzysu emocjonalnego,
 • warsztaty: burza mózgów, pomoc w wyjściu z kryzysu sytuacyjnego,
 • warsztaty: komunikacyjne, redukcja stresu, zarządzanie stresem, inne, pomoc w wyjściu z kryzysu emocjonalnego,
 • coaching po kryzysowy – rozwój pokryzysowy.

Proces rozwoju, jaki zachodzić w kliencie w towarzystwie coacha, można ująć w większe ramy poprzez ustalenie celu procesowego. To podczas konsultacji indywidualnej lub w trakcie audytu diagnozy potrzeb ustalane są kierunki jakimi ma zająć się coach. 

W zakres pomocy psychologicznej w Coachingu Kryzysowym  wchodzi:

 • zdefiniowanie probelmu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • wsparcie emocjonalne,
 • psychoedukacja,
 • normalizacja pewnych zjawisk, reakcji,
 • rozważanie możliwości i poradznia sobie z problemem.

Po etapie kryzysowym, ustabilizowaniu, powrocie do swojej normy psychologicznej:

 • określenie celu, potrzeby, nowego kierunku,
 • wzmocnienie zasobów,
 • wyciąganie wnisków i reflekcje z kryzysu,
 • nowa odsłona życia prywatnego, zwawodowego, biznesowego.

Od 2002 roku wspieram innych, zarządzam, pomagam wykorzystując kompetencje coacha. Brałam wówczas udział w kursie coachingowym dla kadry menedżerskiej: „Kierowanie i coaching”. Wszystko czego tam się nauczyłam wykorzystuję w pracy zawodowej do dziś w obszarze zarządzania, sprzedaży, komuniakcji. Od 2013 roku świadczę usługi profesjonalnego coachingu, usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo, mentoring. Od 2014 roku counseling czyli pracuję narzędziami terapeutycznymi z osobami  niezaburzonymi, które doświadczaja kryzysu emocjonalnego. Pracuję z klientem indywidualnym, mikrobiznesem, jak i klientem korporacyjnym dla różnych grup w tym dla menedżerów, liderów, przywódców.

Więcej o ukończonych szkoleniach/studiach…

W pracy z kryzysem opieram się na założeniach Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu skoncentrowanego na pracy ze stresem i kryzysem opartej na konstruktywnym podejściu do kryzysu i wykorzystaniu doświadczeń kryzysowych w budowaniu nowej rzeczywistości.

Jeżeli nie wiesz dokładnie z jakiego rodzaju wsparcia skorzystać zacznij od Konsultacji Wstępnej lub/i diagnozy potrzeb (dla organizacji).

Jeżeli wiesz czego potrzebujesz wybierz odpowiednią formę pomocy: mentoring, pomoc w kryzysie, konsultacje kryzysową, coaching kryzysowy lub wsparcie w rozwoju sesje coachingowe, programy rozwojowe, kursy online. 

Abyś mógł/mogła w pełni skorzystać z usług CST Coaching przygotowałam dla Ciebie gotowe rozwiązania dostepne w sklepie CST. 

Jeżeli jesteś przedstawicielką/em organizacji, szukasz pomocy dla menedżerów/pracowników  zapytaj o ofertę indywidualną.

Zawsze przed właściwą pracą sprawdzam, czego potrzbujesz i czy jestem w stanie Tobie pomóc. 

A jeżeli odczuwasz kryzys?  

Metoda rozwoju potencjału jaką jest coaching jest przeznaczona dla osób będących w tzw. normie psychologicznej. Jeżli odczuwasz napiecie, stres, kryzys to najpierw potrzebujesz wrócić do normy a nastepnie rozwijać potencjał.

Konsultacja Kryzysowa

to Pierwsza Pomoc Psychologiczna. Podczas spotkania konsultant udzieli wsparcia emocjonalnego, weryfikuje Twój stan funkcjonowania. Sprawdź czym jest Konsultacja Kryzysowa WIĘCEJ

Kto może zlecić?

Ty sam/a lub na zlecenie przedsiębiorstwa, firmy, przełożonego, właściciela, HR, organizacji samorządowej, NGO.

Z gotowych rozwiązań mam dla ciebie poniższe propozycje. Inne rodzaje coachingu mogę dostosować do Twoich potrzeb i preferencji w miarę kompetencji osób prowadzących.

Coaching Kryzysowy

To sesje interwencji kryzysowej połączone z mentoringiem i coachingiem przeznaczone dla osób prywatnych, WIĘCEJ…

Coaching Kryzysowy Menedżerski

To sesje interwencji kryzysowej połączone z mentoringiem i coachingiem przeznaczone dla biznesu, WIĘCEJ…

Konsultacja Kryzysowa

PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA  PFA, To wsparcie emocjonalnego w trudnych sytuacjach kryzysowych,  WIECEJ…

COACHING KRYZYSOWY 

sesje 1:1 OSOBY INDYWIDUALNE (PRYWATNIE)

PRZEZNACZONY JEST DLA:

 1. Partnerów, małżonków, w trakcie / po rozstaniu, rozwodzie.
 2. Rodziców z chorymi dziećmi / po utracie dziecka.
 3. Osób podejrzewajacych u siebie wypalenie zawodowe.
 4. Osób w trudnej sytuacji finansowej, po  bankructwie.
 5. Osób zmieniajacych zawód, po utracie pracy, poszukujacych pracy.
 6. Osób w przełomowych momentach życia: zakończenie nauki i rozpoczecie pracy zwodowej, ślub, urodziny dziecka, syndrom pustego gniazda, 30+, 40+, 50+.

CEL COACHINGU KRYZYSOWEGO

1. Pomoc w wyjściu z kryzysu, wsparcie emocjonalne, szukanie możliwości rozwiązań dla trudnych sytuacji, rozwój pokryzysowy.

Możesz skorzystać z Naszej propozycji obszarów pracy lub zaproponować własne potrzeby.

PROGRAM RAMOWY SPOTKAŃ:

 1. Pierwsze spotkanie: rozpoznanie stanu obecnego, zapoznanie się z charaktrystyką problemu/ów, zapewnienie bezpieczeństwa. Diagnoza kryzysu.

Kolejne spotkania Faza interwencyjno-mentoringowa

 1. Ocena sytuacji, identyfikacja obszarów, które wymagają pomocy, wsparcie emocjonalne.
 2. Określenie obszarów do pracy.
 3. Definiowanie zasobów, źródeł sytuacji kryzysowych.
 4. Dbanie o energie mentalną, redukcję stresu.
 5. Rozważanie rónych możliwości poradzenia sobie z problemami.
 6. Tworzenie planu działania, zadania domowe, praca między sesjami.

Faza coachingowo – rozwojowa

 1. Wsparcie aktywizujące wzrost pokryzysowy. Praca z emocjami.
 2. Pozytywne przewartościowanie.
 3. Zmiana myślenia.
 4. Praca nad wizją przyszłości.
 5. Kształtowanie odpowiedzialności, praca na wartościach i przekonaniach.
 6. Wyznaczenie celów.
 7. Wyznaczanie ról i zadań adekwatnych do przyjętego planu wdrożenia.
 8. Ustalenie harmonogramu i wdrażanie planu działań.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI SESJI, GŁEBOKOŚCI KRYZYSU, ZŁOŻONOŚCI PROBLEMÓW:

 1. Rozpoznanie rodzaju kryzysu oraz jego głębokości.
 2. Pomoc w nazwaniu lub/i przyjrzeniu się emocjom.
 3. Normalizacja Twojego stanu, jeżeli to kryzys emocjonalny – jesteś zdrowym człowiekiem, a to co się z Tobą dzieje to naturalna reakcja organizmu.
 4. Redukcja stresu, przywołanie spokoju, szukanie możliwych dróg wyjścia z trudnej sytuacji.
 5. Wyjście z kryzysu emocjonalnego, odbudowa energii mentalnej.
 6. Powrót do Twojej normy psychologicznej i praca nad rozwojem pokryzysowym.

 

Jeżeli zbyt długo zwlekałaś/eś i Twój stan wskazuje na kryzys głęboki, bliski zaburzeniom zostaniesz przekierowana/y do innego specjalisty.

     COACHING KRYZYSOWY MENADŻERSKI 

     sesje 1:1 OSOBY INDYWIDUALNE (prywatnie lub na zelecenie organizacji)

     PRZEZNACZONY JEST DLA:

     1. Właścicieli i menadżerwów z mikro i małych przedsiębiorstw.
     2. Menadżerów, kadry zarządzającej małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, pracowników działów HR.

     Osób zarządzających, które

     1. Doświadczają wypalenia zawodowego, podejrzewają wypalenie zawodowe,
     2. Pracują pod wpływem dużego stresu, obciążonych ciągłym ryzykiem, presją i wyzwaniami.
     3. Osob pracujacych w środowisku konfliktowym, z dużą rotacją, brakami kadrowymi.
     4. Awansowały, badź mają awansować, zmienił się zakres obowiązków, zadań. 

     CEL COACHINGU KRYZYSOWEGO MENADŻERSKIEGO

     1. Pomoc w wyjściu z kryzysu, wsparcie emocjonalne, szukanie możliwości rozwiązań dla trudnych sytuacji biznesowych, rozwój pokryzysowy.

     Możesz skorzystać z Naszej propozycji obszarów pracy lub zaproponować własne potrzeby.

     PROGRAM RAMOWY SPOTKAŃ:

     1. Pierwsze spotkanie: rozpoznanie stanu obecnego, zapoznanie się z charaktrystyką problemu/ów, zapewnienie bezpieczeństwa. Diagnoza kryzysu.

     Kolejne spotkania Faza interwencyjno-mentoringowa

     1. Ocena sytuacji, identyfikacja obszarów, które wymagają pomocy, wsparcie emocjonalne.
     2. Określenie obszarów do pracy.
     3. Definiowanie zasobów, źródeł sytuacji kryzysowych.
     4. Dbanie o energie mentalną, redukcję stresu.
     5. Rozważanie rónych możliwości poradzenia sobie z problemami.
     6. Tworzenie planu działania, zadania domowe, praca między sesjami.

     Faza coachingowo – rozwojowa

     1. Wsparcie aktywizujące wzrost pokryzysowy. Praca z emocjami.
     2. Pozytywne przewartościowanie Twojej roli jako menadżera. 
     3. Zmiana myślenia w roli menadżera. 
     4. Praca nad wizją przyszłości Ciebie jako menadżera. 
     5. Kształtowanie odpowiedzialności lidera, praca na wartościach i przekonaniach.
     6. Wyznaczenie celów zawodowych/biznesowych. 
     7. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań do minimalizowania wpływu sytuacji kryzysowych na osiągnięcie zakładanych celów w przypadku ich wystąpienia.
     8. Wyznaczanie ról i zadań adekwatnych do przyjętego planu wdrożenia, dopasowanych do kluczowych kompetencji podległych pracowników i posiadanych przez nich zasobów.
     9. Ustalenie harmonogramu i wdrażanie planu działań.

     CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

     W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI SESJI, GŁEBOKOŚCI KRYZYSU, ZŁOŻONOŚCI PROBLEMÓW:

      1. Rozpoznanie rodzaju kryzysu oraz jego głębokości.
      2. Pomoc w nazwaniu lub/i przyjrzeniu się emocjom.
      3. Normalizacja Twojego stanu, jeżeli to kryzys emocjonalny – jesteś zdrowym człowiekiem, a to co się z Tobą dzieje to naturalna reakcja organizmu.
      4. Redukcja stresu, przywołanie spokoju, szukanie możliwych dróg wyjścia z trudnej sytuacji.
      5. Wyjście z kryzysu emocjonalnego, odbudowa energii mentalnej.
      6. Powrót do Twojej normy psychologicznej i praca nad rozwojem pokryzysowym.
      7. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie konfliktom, zrozumienie mechanizmów delegowania zadań.
      8. Opracowanie planu własnego rozwoju w kontekście pozyskania niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju zespołu, działu, organizacji.
      9. Przygotowanie planów rozwoju lub wdrożenia planów strategicznych w działania operacyjne.
      10. Wzmocnienie osobistej efektywności w pracy w zmiennym środowisku opatrzonym sytuacjami kryzysowymi i stres

        

       Jeżeli zbyt długo zwlekałaś/eś i Twój stan wskazuje na kryzys głęboki, bliski zaburzeniom, chorobie psychicznej zostaniesz przekierowana/y do innego specjalisty.

        Przebieg usługi coachingu kryzysowego

        PRZED WŁAŚCIWĄ SESJĄ OTRZYMASZ:

        1. Informacje dotyczące zakresu i formy prowadzonej sesji.
        2. Informacje czym jest kryzys, kryzys emocjonalny, interwencja kryzysowa i rozwoj pokryzysowy w formie coachingu, czym różni się od innych form wsparcia/pomocy: psychoterapii, pomocy psychiatrycznej, poradnictwa psychologicznego oraz jaka jest istota, funkcja i przebieg.
        3. Rozmowę wstępną podczas której, osoba prowadząca i klient będą mogli scharakteryzować właściwą formę i rodzaj pracy oraz możliwości współpracy.
        4. Informacje jeżeli zakres tematyczny, obszar, stan klienta nie będą wpisywały się w zakres Coachingu Kryzysowego, osoba prowadząca poinformuje klienta o innych możliwościach.
        5. W przypadku zlecenia przez organizację spotkanie trójstronne dotyczące zakresu, celu procesowego, poruszanych zagadnień.
        6. Dokumenty: Kontrakt, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne, jako istotne elementy bezpiecznej pracy dla prowadzącego i jego klienta.

        W TRAKCIE SPOTKAŃ 

        Faza interwencyjno – mentoringowa

        1. Zostaniesz wysłuchany w bezpiecznej relacji:

        • bez oceny,
        • bez krytyki,
        • bez oskarżeń,
        • bez nacisku.

        2. Dostaniesz przestrzeń do:

        • wyrażenia emocji,
        • bycia sobą,
        • możliwości ekspozycji swojego stresu, kryzysu, bezradności.

        3. Otrzymasz wsparcie w uruchomieniu Twoich zasobów, o ile Twój stan będzie na to pozwalał.

        4. Otrzymasz wsparcie w szukaniu rozwiązań, jeżeli będzie na to przestrzeń, a Ty będziesz gotowa/y.

        W fazie coachingowo-rozwojowej

        1. Otrzymasz przyjazną atmosferę do generowania rozwiązań w kwestii dalszego postępowania w obszarze zawodowym lub/i biznesowym lub/i życia prywatnego.

        2. Wrażliwość na potrzeby i oczekiwania.

        3. Gwarancję najwyższej jakości prowadzonej usługi z uwzględnieniem eksperckiej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi odpowiadających konkretnej sytuacji.

        4. Jeżeli zostanie tak uzgodnione – pisemną informacje zwrotną.

        5. Otrzyma informacje o możliwościach dalszej pracy w wybranej sferze.

        Co jeszcze….

        LOGISTYKA:

        1. Coaching Kryzysowy – to usługa zdalna​
        2. W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie możliwe jest to na terenie Bydgoszczy w biurze klientki lub biurze CST Coaching ul. Ogińskiego 16 pokój 609.
        3. W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie w innym miejscu niż biuro CST Coaching lub poza Bydgoszczą dochodzą koszty świadczenia usługi.
        4. Sesj COACHING KRYZYSOWY  czas – 45 do 90 minut,
        5. TERMIN ROZPOCZĘCIA: W dowolnym momencie możesz wykupić usługę i umówić się na konsultacje a następnie wybrać termin pierwszej sesji.
        6. Przed zamówieniem lub po wybierz:

         Po wybraniu terminu sprawdź skrzynkę mailową. Powinien przyjść mail z informacjami:

         • potwierdzający wybrany przez Ciebie dostępny termin,
         • link do pokoju ZOOM,
         • instrukcja obsługi systemu do pracy zdalnej ZOOM.

         Jeżeli korzystałaś/eś wczoraj z ZOOM, właściwie w wybranym terminie tylko kliknij w link, przyjdą jeszcze dwa przypomnienia na mail.

         Jeżeli z ZOOM korzystałaś/eś 3 miesiące temu, dawniej, w ogóle – przeczytaj instrukcję, w razie trudności są w niej dalsze wskazówki co do technicznych spraw.

         Przygotuj sobie coś do pisania papier, długopis, wodę do picia, chusteczki.

         Znajdź miejsce, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał, chyba, że opiekujesz się małym dzieckiem, chorą/starszą osobą i nie masz ich z kim zostawić, to jest w porządku, że będą te osoby w tle. cool

         O resztę możesz nie dbać! Konsultanta nie interesuje co jest w tle, Ty jesteś najważniejsza/y/. laughing

         1. Przed właściwą sesją konsultant przedstawia warunki pracy.

         2. Jeżeli uczestniczysz w Coachingu Kryzysowym na zlecenie Organizacji/Sponsora prowadzący również z tobą ustali warunki pracy indywidualne.

         Jeżeli sam/a się zgłaszasz to skorzystaj z Konsultacji Wstępnej.

         W trakcie Konsultacji Wstepnej online lub w umówionym miejscu – w czasie od 15 – 30 minut omawiane są istotne sprawy dotyczące samej pracy Twojej z cprowadzącym.
         Możesz umówić się na KONSULTACJE WSTEPNĄ lub Konsultacje Kryzysowaą przed zakupem sesji coachingowej:

         TERMIN ROZPOCZĘCIA:

         W dowolnym momencie możesz wykupić usługę i umówić się na konsultacje a następnie wybrać termin pierwszej sesji.

         W przypadku świadczenia usługi stacjonarnie w innnym miejscu niż biuro CST Coaching lub poza Bydgoszczą dochodzą koszty świadczenia usługi.